Fane for Den norske idealstaten, kunstnergruppen Alt Går Bra

Norske Kunstforeninger har inngått et samarbeid med kunstnergruppen Alt Går Bra om utstillings- og formidlingsprosjektet Den Norske Idealstaten. Prosjektet skal engasjere et mangfoldig publikum, inspirere til nye typer samarbeid mellom kunstnere og kunstforeninger og utvikle modeller som kan styrke kunstforeningene.

Utstillingen består av våpenskjold og faner for fremtidens idealstat, basert på samtaler med publikum om drømmer og visjoner for fremtiden. Den Norske Idealstaten er del av Kulturrådets pilotprosjekt for synliggjøring og markedsføring av visuell kunst. Prosjektet starter opp i Alta Kunstforening våren 2021, vises i Sandefjord Kunstforening høsten 2021 og er planlagt i tre kunstforeninger i 2022. På hvert utstillingssted vil Alt Går Bra være til stede og igangsette formidling og dele sine formidlingsstrategier med kunstforeningen.

Første stopp i Alta Kunstforening 22. mai–1. juni

Alta Kunstforening blir første kunstforening ut i samarbeidet mellom Norske Kunstforeninger og Alt Går Bra. I Alta vises utstillingen Den Norske Idealstaten i perioden 22. mai–1. juni. Det blir åpning og digital omvisning 22. mai kl. 13.00.

Fra 2017 til 2019 reiste kunstnergruppen Alt Går Bra rundt i hele Norge for å snakke med folk om deres drømmer og visjoner for fremtidens samfunn. De oppsøkte biblioteker, barer, kjøpesentre, pensjonistkaféer, ungdomsklubber, sportsklubber og arbeidsplasser, fra Kirkenes til Kristiansund, og samlet mange hundre svar.

Nå har Alt Går Bra produsert en serie malerier i form av våpenskjold for den norske befolkningens idealstater, basert på svarene på hvordan fremtidens samfunn bør se ut. I tillegg har gruppen med seg malte og broderte faner og banner. Dette tar de nå med seg på en eksklusiv utstilling for Alta Kunstforening, før prosjektet skal vises på åpningen av det nye Nasjonalmuseet i Oslo i 2022.

Fargekombinasjoner og motiver på skjoldene følger strenger heraldiske prinsipper, og er utviklet på bakgrunn av årelang research i heraldikk, middelalderens emblem-bøker og Cæsare Ripas oppslagsverk Iconologia fra 1593, som fortalte kunstnere hvordan de skulle representere ulike abstrakte konsepter. Denne hadde stor innflytelse i renessansen. Motiver er også hentet med referanse til ulike epoker i kunsthistorien.

Hvorfor faner og våpenskjold? Fordi de er symboler for kollektiv identitet. Finnes det symboler vi kan samles om i dag? Er det mulig å bli enige om noen idéer om fremtidens samfunn vi sammen vil arbeide for å oppnå?

Kunstnerne vil være til stede for å gi en omvisning i utstillingen, og fortelle mer om hva de fikk høre når de reiste rundt i Norge for å høre folks meninger om fremtidens norske idealstat.

Våpenskjold, Alt Går Bra.

Om kunstnergruppen Alt Går Bra

Alt Går Bra er en kunstnergruppe som arbeider i krysningspunktene mellom kunst, filosofi og historie. De undersøker blant annet potensialet for det figurative og vakre i kunsten i dag. Prosjektene deres har som mål å bryte ned barrierene mellom samtidskunst og et bredt publikum, med formidling av komplekst innhold. Siden 2015 har de gjennomført en rekke arrangementer, utstillinger, opplesninger, performancer, forelesninger, studier og publikasjoner. Alt Går Bra holder til i Bergen, Paris og London, og arbeidet deres har vært presentert på Victoria and Albert Museum, Palais de Tokyo, University of Westminster, KODE og Bergen Kunsthall. Prosjektet Den Norske Idealstaten er blant kunsten som er valgt ut til åpningsutstillingen Nasjonalmuseets nybygg.

I 2018 besøkte kunstnergruppen Alt Går Bra Levanger med prosjektet Den Norske Idealstaten.

Våpenskjold, Alt Går Bra.