Norske Kunstforeninger arbeider med å etablere en digital møteplass, DIG, for hele organisasjonen. Vi er i gang med å gjennomføre en serie videomøter med kunstforeningene fylkesvis, hvor vi gjennomgår Norske Kunstforeningers støtteordninger, i tillegg til regionale og nasjonale muligheter for å søke støtte. I fortsettelsen vil det bli en blanding av møter etter invitasjon fra oss og åpne møter. Åpne møter betyr at alle* kan melde seg på og delta. Møtene avholdes mandager 19.00 – 20.00.

Vi har satt opp datoer for videomøter med ulike temaer fram mot sommeren 2024. Først ut av de åpne møtene er videomøte om styrearbeid med Trond Bogsnes. Bogsnes er tidligere styreleder i Norske Kunstforeninger, Bergen kunstforening, Stord kunstlag og har erfaring fra andre frivillige organisasjoner og stiftelser. Han er forfatter av Norske Kunstforeningers styrehåndbok – Styrearbeid – er det noen kunst? Håndbok for deg som er medlem av styret i en kunstforening.

Åpne videomøter: 
Alle styremedlemmer i kunstforeninger som er medlem i Norske Kunstforeninger kan delta.

2023
06.november Styrearbeid med Trond Bogsnes
04.desember Styrearbeid med Trond Bogsnes

2024
05.februar Ikke fastlagt
04.mai Nettsider og sosiale medier
05.april Nytt styre? Medlemsystemet HyperSys og overføring av kunnskap
22.april Beste praksis ungdomsarbeid og Norske Kunstforeningers ungdomssatsing
03.juni Ikke fastlagt

Videomøter fylkesvis:
Invitasjoner blir sendt til alle styremedlemmer i det enkelte fylkes kunstforeninger.

2023
04.september Kunstforeningene Rogaland
18.september Kunstforeningene Agder
02.oktober Kunstforeningene Vestland
16.oktober Kunstforeningene Trøndelag
20.november Kunstforeningene Vestfold og Telemark

2024
16.januar Kunstforeningene Innlandet og Buskerud
17.februar Kunstforeningene Akershus

 

 

Med forbehold om endringer.

*Alle styremedlemmer fra kunstforeninger knyttet til Norske Kunstforeninger kan delta i videomøtene.

Har du spørsmål?  Ta kontakt med:
seniorrådgiver Anne-Grethe Thoresen,
anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no,
kommunikasjon- og organisasjonsrådgiver, Christian Kiøsterud,
christian.kiosterud@kunstforeninger.no