Styret i Norske Kunstforeninger har besluttet at årsmøtet 2021 avholdes digitalt lørdag 24. april kl 10.30–12.30.

Opprinnelig var planen å gjennomføre årsmøtehelg med fagprogram i Sandefjord 23.–25. april. Årsaken til endringen er at den uforutsigbare smittesituasjonen gjør gjennomføringen uforsvarlig – vi ønsker at alle deltakere skal kunne kjenne seg trygge.

I den nåværende situasjonen mener vi dessuten at et digitalt årsmøte er en mer demokratisk løsning. Om vi holdt fast på fysisk årsmøte, hadde vi risikert at lokale innstramminger i smitteverntiltakene ville ha ekskludert årsmøtedeltakere fra enkelte regioner i landet.

Sakspapirer vil som vanlig sendes ut senest 20 dager før årsmøtet. Påmelding av årsmøtedelegater er nå åpnet, med påmeldingsfrist 15. april.
Mer informasjon: Påmelding av delegat til digitalt årsmøte

Etter påmeldingsfristen, vil påmeldte delegater motta invitasjon til og informasjon om digitalt møte på e-post. De som kjenner seg usikre på den digitale møteformen, vil dessuten få tilbud om å delta i et testmøte noen dager før årsmøtet, for å gjøre seg kjent med den tekniske løsningen.

 

I oktober er det håp om en mer normal situasjon, som gjør det mulig med fysiske samlinger og reiser innad i Norge. Vi satser derfor på å gjennomføre det planlagte fagseminaret og kunstneriske programmet 9.–10. oktober i Sandefjord.