Europeisk samarbeid
Norske Kunstforeninger har innledet et samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Tyskland. En følge av dette samarbeidet er opprettelsen av ENAAK, som vil være utgangspunktet for videre samarbeid mellom de europeiske organisasjonene.

ENAAK er helt i startfasen. 

Webinaret 24.november er del to av et digitalt møte over to dager, hvor dag én er avsatt til et møte mellom styrene i de nasjonale organisasjonene. De første dagen skal vi se på hvordan vi kan bygge vårt europeiske nettverk videre og komme nærmere hva vi ønsker med nettverket og hva vi kan bruke det til. I utgangspunktet mener vi at vi som organisasjoner står sterkere hvis vi kan finne sammen og belyse utfordringene kunstforeningene står i. Webinaret på dag to, Work Local – Connect Global, er tenkt som et første møte mellom/tilbud til kunstforeningene i de respektive landene. Det er i første rekke tenkt som inspirasjon og en anledning til å se på hvordan noen foreninger rundt om i Europa arbeider i et internasjonalt perspektiv og hvordan dette påvirker programmering i kunstforeningen. En jakt på «Best Practice» om du vil. Vi tenker det kan være et utgangspunkt for kunstforeningene til å bli mere bevisst sammenhengene man står i som visningssted, og at det kan være noe tanker å ta i betraktning når man jobber med egen programmering.

 

Welcome to an inspirational afternoon with ENAAK 
The European Network of Art Associations and Kunstvereine, ENAAK, invites you to the webinar Work local – Connect global.

Join us to hear how four art societies from Germany, Sweden, Norway and Ireland relate to working internationally! The focus will be on sharing knowledge and inspiration on how to work as a contemporary art organisation within the local community, maintaining an international perspective.

The webinar is open to all board members of the art societies/kunstvereine. The webinar will be held in English. For more information, please see the attached program or read it on our website https://enaak.eu/

Time: November 24th, 4pm- 6pm (CET) (16:00-18:00)
Place: Zoom
Please register your participation here: https://tinyurl.com/28kbj8pd
The zoom-link will be sent out one day before the webinar.

Download link for program at the bottom of page

We welcome your participation!

Velkommen til en inspirerende eftermiddag med ENAAK
The European Network of Art Associations and Kunstvereine, ENAAK, inviterer til webinaret;  Work local – connect global.
Fire Kunstforeninger fra Tyskland, Sverige, Norge og Irland vil presentere hvordan de jobber med internasjonale nettverk, i programmering og i forhold til sin lokale kontekst.

Webinaret er åpent for alle styremedlemmer i kunstforeningene og vil holdes på engelsk.

Tid: 24. november kl 16:00-18:00
Sted: Zoom
Please register here: https://tinyurl.com/28kbj8pd

Hjertelig velkommen!

Hvis du vil lese mer om ENAAK: https://enaak.eu/who-are-we/

Du finner nedlastbart program lengst ned på siden.

PROGRAM
4:00 pm Welcome! Moderator, Linda Soondra, project manager
4:10 pm Camilla Fagerli, interim director, Tromsø Art Society, Norway
4:35 pm Kate Straine, founding director, Kunstverein Aughrim, Ireland
5:00 pm Short break
5:10 pm Kathrin Bentele, director, Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
5:35 pm Optic – mapping places, spaces and ideas through the process of making and being . Karin Bäckström, artist and co-founder of Optic Art Residency, Sweden