Norske Kunstforeninger inviterer til et nettmøte med Trond Bogsnes mandag 4.desember kl 19:00.

Bli med på videomøte og få konkrete tips, som både kan være lønnsomme og gjøre styrearbeidet mindre risikabelt.

MELD DEG PÅ HER!

På møtet vil vi spesielt se nærmere på hvor viktig det er å lage gode avtaler i forbindelse med utstillinger, salg og formidling. Vi vil også gi noen råd om formuleringer i kunstforeningens vedtekter som ofte mangler, men som kan være svært viktige å få på plass.

Sammen skal vi utveksle erfaringer som styrker styrearbeidet i din kunstforening, og som kan bidra til positive resultater. Har du konkrete spørsmål skal vi også forsøke å følge dem opp. Send gjerne inn spørsmål på forhånd eller forbered spørsmål til møtet.

Møtet ledes av forfatteren av styrehåndboka vår, Trond Bogsnes. Trond har bred erfaring fra styrearbeid, og har også vært styreleder både for en liten og en stor kunstforening. I tillegg har han vært leder av styret i Norske Kunstforeninger.

Spør Trond Bogsnes om alt innen styrearbeid. Send gjerne spørsmål på forhånd eller forbered spørsmål før møtet. Spørsmål kan sendes til Christian.kiosterud@kunstforeninger.no

Norske Kunstforeninger arbeider med å utvikle vår nye digitale møteplass, DIG. Plattformen skal skape rom for tettere kontakt mellom oss og kunstforeningene, og samtidig legge til rette for samarbeid kunstforeningene imellom.

Videomøtet er åpen for alle tillitsvalgte i Norske Kunstforeninger. 

MELD DEG PÅ HER!

DIG Norske Kunstforeningers digitale møteplass
Norske Kunstforeninger arbeider for tiden med å utvikle vår nye digitale samhandlingsplattform, DIG. DIG vil være et verktøy for å opprette tettere kontakt mellom oss og kunstforeningene, samtidig som det vil legges til rette for samarbeid mellom kunstforeningene. Videomøtene er et av verktøyene i DIG.

Påmelding:
Du vil i forkant av møtet motta lenke og instruksjoner.
Du må være medlem av en kunstforening knyttet til Norske Kunstforeninger for å kunne delta og kunstforeningen må ha betalt medlemskontingent i år.