Både Norske Kunstforeninger og andre institusjoner tilbyr relevante kurs til kunstforeningene.

I tillegg til Norske Kunstforeningers egne kurstilbud, arrangerer både Frivillighet Norge og Nasjonalmuseet kurs det er gratis for kunstforeningene å delta på. I høst kan du mellom annet lære mer om bruk av sosiale medier, effektivt styrearbeid, inkluderende rekruttering og hvordan gjøre kunst tilgjengelig for flest mulig.

Frivillighet Norge arrangerer hver vår og høst korte innføringskurs i aktuelle tema. Kursene til Frivillighet Norge er gratis å delta på, og går vanligvis på onsdager 17.00–20.00 i Oslo. Også Nasjonalmuseets landsdekkende program arrangerer flere kurs, som er åpne for deltakere fra kunstforeningsnettverket. I tillegg har VOFO kurs som kan være relevante, men disse koster det vanligvis 1000–1500 kroner å delta på.

Kommende kurs, seminarer og workshoper

19. september 2017 – Frivillighet Norge/Oslo: Sosiale medier.
Frivillighet Norge arrangerer kurs som er spesielt tilpasset små og nystartede organisasjoner. Kursene har innhold på et grunnleggende nivå, og er gratis og åpne for alle interesserte.
Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

22. september 2017 – Nasjonalmuseet/Oslo: Kunstmuseet som læringsrom
Kurset ledes av Nana Bernhardt og Olga Dysthe, som sammne med Line Esbjørn står bak boken Dialogbasert undervisning. Kunstmuseet som læringsrom. Deltakerne vil hele bli bedt om å relatere eksemplene til sin egen situasjon og å diskutere og utveksle erfaringer rundt de temaer som tas opp.
Mer informasjon og påmelding: www.vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no

22. september 2017 – VOFO/Oslo: Lobbyarbeid grunnkurs
Hvordan ser organisasjonenes lobbyarbeid ut fra politikernes ståsted, og hva er det som gjør at noen får gjennomslag mens andre ikke lykkes? Vi lærer om hvordan vi overbringer budskapet mest effektivt til makthaverne enten vi møter dem i heisen, i budsjetthøring eller i et formelt møte.
Mer informasjon og påmelding: www.vofo.no

27. september 2017 – Frivillighet Norge/Oslo: Effektivt styrearbeid.
Frivillighet Norge arrangerer kurs som er spesielt tilpasset små og nystartede organisasjoner. Kursene har innhold på et grunnleggende nivå, og er gratis og åpne for alle interesserte.
Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

11. oktober 2017 – Frivillighet Norge/Oslo: Hold av datoen – tema annonseres senere!
Frivillighet Norge arrangerer kurs som er spesielt tilpasset små og nystartede organisasjoner. Kursene har innhold på et grunnleggende nivå, og er gratis og åpne for alle interesserte.
Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

18. oktober 2017 – Frivillighet Norge/Oslo: Hold av datoen – tema annonseres senere!
Frivillighet Norge arrangerer kurs som er spesielt tilpasset små og nystartede organisasjoner. Kursene har innhold på et grunnleggende nivå, og er gratis og åpne for alle interesserte.
Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

20. oktober 2017 – VOFO/Oslo: Kommunikasjon – sosiale medier
Hvordan utnytter vi kraften i sosiale medier for å nå og engasjere mange? Vi lærer hvordan vi med enkle grep og systematikk får mer ut av sosiale medier.
Mer informasjon og påmelding: www.vofo.no

21. oktober 2017 – Norske Kunstforeninger/Nasjonalmuseet/Haugesund: Verktøykasse for utvikling av utstillinger
Hvordan kan man skape rom for opplevelser, nysgjerrighet, engasjement og refleksjon i en kunstutstilling? Og hvordan skal man omskape flotte intensjoner i praksis, gjennom formidling og kuratering?
Mer informasjon og påmelding: www.kunstforeninger.no

25. oktober 2017 – Frivillighet Norge/Oslo: Hold av datoen – tema annonseres senere!
Frivillighet Norge arrangerer kurs som er spesielt tilpasset små og nystartede organisasjoner. Kursene har innhold på et grunnleggende nivå, og er gratis og åpne for alle interesserte.
Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

27. oktober 2017 – Nasjonalmuseet/Oslo: Verktøykasse for utvikling av utstillinger
Hvordan kan man skape rom for opplevelser, nysgjerrighet, engasjement og refleksjon i en kunstutstilling? Og hvordan skal man omskape flotte intensjoner i praksis, gjennom formidling og kuratering?
Mer informasjon: www.vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no

1. november 2017 – Frivillig.no/Oslo: Inkluderende rekruttering
Frivillighet Norge og Frivillig.no ønsker velkommen til et nytt halvdagsseminar om frivillig innsats i frivillige organisasjoner. De stiller spørsmålet ”Skal alle med?” og ser nærmere på hvordan frivillige inkluderes, trives og utvikles.
Mer informasjon: www.frivillighetnorge.no

24. november 2017 – Nasjonalmuseet/Oslo: Tilgjengelighet
Kunst er en vesentlig del av livet og essensielt for vår utvikling som mennesker. Dette gjelder alle, uavhengig av alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Med denne påstanden som utgangspunkt inviterer Nasjonalmuseet til en inspirasjonsdag hvor vi ser på hvordan kunstmuseer kan bli mer tilgjengelige for så mange som mulig – med fokus på utstillinger, kommunikasjon og dialog.
Mer informasjon og påmelding: www.vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no