Trenger du litt inspirasjon og ny kunnskap for å drive kunstforeningen videre? I høst arrangerer Norske Kunstforeninger tre kurs/workshoper og et fagseminar. Du kan lære mer om styrearbeid og god økonomistyring, profil og publikumsutvikling og rekruttering av frivillige. Kursene er gratis å delta på, men det er begrenset antall plasser – meld deg på nå for å sikre deg plass!

I tillegg tilbyr flere av våre samarbeidspartnere nyttige kurs for kunstforeningene. Frivillighet Norge arrangerer hver vår og høst korte innføringskurs i aktuelle tema. Kursene er tilpasset lokale frivillige organisasjoner og holdes i Oslo. Frivillighet Norge og Frivillig.no har dessuten kurs om rekruttering flere andre steder i landet. I tillegg arrangerer VOFO kurs som er relevante for kunstforeningene, som det vanligvis koster 1000–1500 kroner å delta på.

Aktuelle kurs, seminarer og workshoper høsten 2019

•• 31. august 2019 – Grunnkurs i styrearbeid – med ekstra fokus på økonomi, Oslo
Et intensivt kræsjkurs i styrearbeid, der du på ein spennende dag lærer alt om grunnleggende styrearbeid. «Obligatorisk» for alle nye styremedlemmer! Dette kurset ser spesielt på god økonomistyring, og er dermed ekstra relevant for kasserere/økonomiansvarlige. Mer informasjon og påmelding

 

•• 3. september 2019 – VOFO/Oslo: Lobbykurs
Hvordan ser organisasjonenes lobbyarbeid ut fra politikernes ståsted, og hva er det som gjør at noen får gjennomslag mens andre ikke får det? Hvis du skal nå fram med saken din bør du vite hvordan politiske beslutninger fattes. På dette kurset lærer du hvordan du kan få gjennomslag for dine saker hos politikere. Mer informasjon og påmelding: www.vofo.no

 

•• 5. september 2019 – Frivillig.no/Oslo: Frivillighetens fantastiske fagdag
Vi inviterer frivillige organisasjoner til en dag med faglig påfyll, nettverk og arbeid med tiltak for økt rekruttering, inkludering og synlighet. Dagen blir relevant for både deg som bidrar til økt deltakelse, du som er opptatt av større mangfold og du som jobber med synlighet for organisasjonen. Mer informasjon og påmelding: www.frivillig.no

 

•• 9. september 2019 – Frivillig.no/Tromsø: Hvordan få flere frivillige
Velkommen til en ettermiddag med inkludering, rekruttering og synlighet i fokus. Flere frivillige organisasjoner ønsker seg flere frivillige i 2019. Hvordan kan digitale verktøy og en god plan for rekruttering bidra til at vi når nye folk? Mer informasjon og påmelding: www.frivillig.no

 

•• 12. september 2019 – Seminaret Brakkvann, Greenlightdistrict 2019, Grenland
Seminaret vil diskutere klima- og miljøutfordringer knyttet til vann som allmenn ressurs, og samtidig se nærmere på kunstfeltet i en lokal og internasjonal kontekst. Arrangementet er et samarbeid mellom kunstfestivalen Greenlightdistrict 2019,Kunstsentrene i Norge og Norske Kunstforeninger. Mer informasjon og påmelding

 

•• 14. september 2019 – Rekruttering av medlemmer og frivillige, Harstad
Trenger kunstforeningen flere frivillige? Du får lære mer om hvem de frivillige er, hva de motiveres av og hvordan din kunstforening kan finne flere. Du vil få verktøy og tips som gjør rekrutteringen til kunstforeningen enklere. Workshopen arrangeres i samarbeid med Frivillighet Norge/Frivillig.no. Påmeldingsfrist 1. september. Mer informasjon og påmelding

 

•• 21. september 2019 – Strategi, programmering og publikumsutvikling, Førde
Vil du lære mer om profil, programmering og publikumsutvikling? I en workshop i Førde 21. september får du råd om hvordan du kan jobbe fram et program som møter kunstforeningens mål, er kunstfaglig godt og bygger opp under kunstforeningens profil. Du får tips til hvordan ulike innfallsvinkler til formidling og programmering kan bidra til øke publikumstallet og invitere inn et mer mangfoldig publikum. Påmeldingsfrist 5. september. Mer informasjon og påmelding

 

•• 23. september 2019 – Frivillighet Norge/Oslo: Organisasjonsdrift og konflikthåndtering
Har du lyst til å lære mer om styrearbeid eller er du nettopp blitt valgt som styremedlem i en organisasjon? Lær hva styrearbeid innebærer av ansvar og rettigheter, og hvordan dere kan håndtere konflikter og uenigheter. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 7. oktober 2019 – Frivillighet Norge/Oslo: Søknad og tilskudd
Hvordan velge rett søknadsordning for deres organisasjon og skrive søknader som utløser penger. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 14. oktober 2019 – Frivillighet Norge/Oslo: Budsjett og regnskap
Økonomi er viktig og en ryddig økonomi vil bidra til en stabil og ryddig organisasjon. I dette kurset kan du lære hvordan du kan sette opp et enkelt budsjett og hvilke interne rutiner som er viktig for å ha et ryddig regnskap og en oversiktlig økonomi.
Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 12. oktober 2019 – Frivillighet Norge/Oslo: Organisasjonsdrift og konflikthåndtering
Har du lyst til å lære mer om styrearbeid eller er du nettopp blitt valgt som styremedlem i en organisasjon? Lær hva styrearbeid innebærer av ansvar og rettigheter, og hvordan dere kan håndtere konflikter og uenigheter. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 21. oktober – Frivillighet Norge/Oslo: Rekruttering
Alle organisasjoner ønsker å rekruttere flere og bredere, men hvordan jobbe godt med det? Vi vil bruke www.frivillig.no som verktøy. Lær hvordan du kan få din organisasjon til å vokse og rekruttere flere medlemmer og frivillige. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 12. november – Frivillig.no/Notodden: Samling om rekruttering og inkludering
Frivillig.no og Notodden Frivilligsentral inviterer frivillige lag og foreninger til en ettermiddag med inkludering, rekruttering og synlighet i fokus. Flere frivillige organisasjoner ønsker seg flere frivillige i 2019. Hvordan kan digitale verktøy og en god plan for rekruttering bidra til at vi når nye folk, og at flere melder seg som frivillige i årene som kommer? Mer informasjon og påmelding: www.frivillig.no