Fyll opp med ny kunnskap i høst!

I høst arrangerer Norske Kunstforeninger et kurs i styrearbeid 8. september og en workshop i rekruttering av frivillige og medlemmer 3. november. I tillegg tilbyr flere andre organisasjoner gratis kurs som kunstforeningene kan delta på. Der kan du i høst blant annet lære om formidling og kuratering, utstillingsdesign, og hvordan skrive gode utstillingstekster, ledelse av frivillige, budsjett, organisasjonsutvikling, søknad og tilskudd.

Frivillighet Norge arrangerer hver vår og høst korte innføringskurs i aktuelle tema. Kursene er tilpasset lokale frivillige organisasjoner, og går onsdager 17.00–20.00 i Oslo. Frivillighet Norge og Frivillig.no har dessuten kurs flere andre steder i landet. Også Nasjonalmuseets landsdekkende program arrangerer kurs som er åpne for deltakere fra kunstforeningsnettverket. I tillegg har VOFO noen relevante kurs for kunstforeningene, som det vanligvis koster 1000–1500 kroner å delta på.

Aktuelle kurs, seminarer og workshoper høsten 2018

•• 5. september 2018 – Frivillig.no/Google Norge/Oslo: AdWords, AdGrants og Google Analytics
Frivillig.no og Google Norge inviterer til kurs og workshop for frivillige organisasjoner i AdWords, AdGrants og Google Analytics. Det blir en introduksjonsdel med kurs og en praktisk workshop med øvelser og en til en support. Mer informasjon og påmelding: www.frivillig.no

 

•• 7. september 2018 – VOFO/Oslo: Lobbyarbeid grunnkurs
Deltakerne vil lære hvordan de kan få gjennomslag for sine saker i møte med politikere. Hvordan ser organisasjonenes lobbyarbeid ut fra politikernes ståsted, og hva er det som gjør at noen får gjennomslag mens andre mislykkes? Vi lærer om hvordan vi overbringer budskapet mest effektivt til makthaverne enten vi møter dem i heisen, i budsjetthøring eller i et formelt møte. Mer informasjon og påmelding: www.vofo.no

 

•• 8. september 2018 – Grunnkurs i styrearbeid, Molde
Et intensivt kræsjkurs i styrearbeid, der du på ein spennende dag lærer alt om grunnleggende styrearbeid. «Obligatorisk» for alle nye styremedlemmer! Kurset ledes av Trond Bogsnes. Mer informasjon og påmelding.

 

•• 10. september 2018 – Frivillighet Norge/Frivillig.no/Tromsø: Rekruttering og inkludering
Alle frivillige lag og foreninger er velkommen til en ettermiddag med inkludering og rekruttering i fokus. Frivillighet Norge ved Nancy Herz snakker om frivilligheten i dag, inkludering og rekruttering til organisasjonene, synlighet og vekst. Lær hvordan dere kan få flere frivillige med Frivillig.no og få ny kunnskap om utenforskap med Fritidserklæringen ved Martin Gustavsen. Mer informasjon og påmelding: www.frivillig.no

 

•• 10. oktober 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Rekruttering
Alle organisasjoner ønsker å rekruttere flere og bredere, men hvordan jobbe godt med det? Vi vil bruke www.frivillig.no som verktøy. Lær hvordan du kan få din organisasjon til å vokse og rekruttere flere medlemmer og frivillige. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 12. oktober 2017 – Nasjonalmuseet/Oslo: Verktøykasse for utvikling av utstillinger
Hvordan kan man skape rom for opplevelser, nysgjerrighet, engasjement og refleksjon i en kunstutstilling? Og hvordan skal man omskape flotte intensjoner i praksis, gjennom formidling og kuratering? Mer informasjon og påmelding: www.vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no

 

•• 17. oktober 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Ledelse av frivillige
Det er viktig å motivere og engasjere frivillige innad organisasjonen, slik at organisasjonen forblir aktiv med en levende deltakelse. I dette kurset vil fokuset være på hvordan ledelsen i organisasjoner kan lede frivillige på en effektiv og motiverende måte. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 24. oktober 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Styrearbeid og konflikthåndtering
Har du lyst til å lære mer om styrearbeid eller er du nettopp blitt valgt som styremedlem i en organisasjon? Lær hva styrearbeid innebærer av ansvar og rettigheter, og hvordan dere kan håndtere konflikter og uenigheter. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 31. oktober 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Budsjett og rapportering
Økonomi er viktig og en ryddig økonomi vil bidra til en stabil og ryddig organisasjon. I dette kurset kan du lære hvordan du kan sette opp et enkelt budsjett og hvilke interne rutiner som er viktig for å ha et ryddig regnskap og en oversiktlig økonomi. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 2. november 2018 – VOFO/Oslo: Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere – del 2
Deltakerne vil lære seg elementære spilleregler for arbeidslivet som arbeidsgivere i frivillige organisasjoner. Vi har ikke et eget lovverk for arbeidslivsspørsmål i frivillige organisasjoner. Vi følger arbeidsmiljøloven når det gjelder personalpolitikk. Hvordan er og skal frivillige organisasjoner være som arbeidsgivere? Hva med ansvarsforhold ? Mer informasjon og påmelding: www.vofo.no

 

•• 3. november 2018 – Rekruttering av medlemmer og frivillige, Trondheim
Trenger kunstforeningen flere frivillige? Du får lære mer om hvem de frivillige er, hva de motiveres av og hvordan din kunstforening kan finne flere. Workshopen ledes av Nancy Herz fra Frivillighet Norge/Frivillig.no. Mer informasjon og påmelding kommer senere.

 

•• 7. november 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Organisasjonsutvikling
Hvordan kan du utvikle din organisasjon på best mulig måte? I dette kurset blir det fokus på godt styresett og ledelse av organisasjonen. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 14. november 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Søknad og tilskudd
Hvordan velge rett søknadsordning for deres organisasjon og skrive søknader som utløser penger.Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 16. november 2018 – Nasjonalmuseet/Oslo: Utstillingsdesign. Hva, hvorfor og hvordan?
Kunstopplevelse oppstår i møtet mellom betrakteren og kunsten. Som utstillingsdesignere er vårt fokus å fremme kunstnerisk visjon og legge til rette for gode publikumsopplevelser i samarbeid med utstiller. Hvert arbeid har et unikt uttrykk. Noen arbeider trenger avstand, andre krever nærhet. God utstillingsdesign skaper fokus og fremmer det unike ved hvert arbeid innenfor en samlende romlig helhet. Kurset ledes av Kine Liholm og Fredrik Torsteinsen, som begge har lang og variert erfaring innen utstillingsdesign. Mer informasjon og påmelding: www.vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no

 

•• 12. desember 2018 – Nasjonalmuseet/Oslo: Utstillingstekster. Hva, hvorfor og hvordan?
På kurset lærer deltakerne å stole mer på sin egen stemme når de skriver om kunst, design og arkitektur. De blir kjent med enkle og effektive skrivegrep som inviterer leseren inn i teksten, og gjør teksten mer levende og spennende. På veien dit ser vi også nærmere på typiske snubletråder i skrivearbeidet. Kurset har praktiske øvelser med korte skriveøkter, tekstsjekk og skrivefaglig påfyll underveis. Mer informasjon og påmelding: www.vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no