I 2018 ble det holdt en workshop om rekruttering i Trondhjems Kunstforening. En tilsvarende workshop arrangeres i 2019 i Harstad. Foto: Norske Kunstforeninger

Start 2019 med å fylle opp med ny kunnskap og inspirasjon til å drive kunstforeningen videre! I vår arrangerer Norske Kunstforeninger en workshop om utvikling av utstillinger 16. mars i Kristiansand, og kunstfestivalen Avtrykk med workshoper og fagseminar avholdes i Haugesund 9.–12 mai.

I tillegg tilbyr flere av våre samarbeidspartnere gratis kurs som kan være nyttige for kunstforeningene å delta på. Der kan du i vår blant annet lære om formidling, konservering, arbeidsgiveransvar, videoredigering og samlingsforvaltning. Frivillighet Norge arrangerer hver vår og høst korte innføringskurs i aktuelle tema. Kursene er tilpasset lokale frivillige organisasjoner, og holdes på hverdager 17.00–20.00 i Oslo. Frivillighet Norge og Frivillig.no har dessuten kurs om rekruttering flere andre steder i landet. Også Nasjonalmuseets landsdekkende program arrangerer kurs som er åpne for deltakere fra kunstforeningsnettverket. I tillegg har VOFO noen kurs som er relevante for kunstforeningene, som det vanligvis koster 1000–1500 kroner å delta på.

Aktuelle kurs, seminarer og workshoper våren 2019

•• 23. januar 2019 – Frivillig.no/Grimstad: Samling om rekruttering av unge og studenter
Alle lag, foreninger, og frivilligsentraler i Aust-Agder er hjertelig velkommen til en nettverkssamling på rådhuset i Grimstad 23. januar kl. 17:00-20:00. Frivillig.no holder foredrag om rekruttering, og ledere for elev- og studentorganisasjoner introduserer temaet. Mer informasjon og påmelding: www.frivillig.no

 

•• 31. januar 2019 – Akershus kunstforeninger – AKFO/Oslo: Kunstforeningenes forum
Fellesmøte for kunstforeningene i Akershus, Buskerud og Østfold. Seminaret tar opp utfordringer og muligheter med fylkessammenslåingen. I tillegg blir det innlegg fra Frivillighet Norge om rekruttering og hvordan forebygge konflikter i frivillige organisasjoner. Norske Kunstforeninger bidrar med en introduksjon om hva som er profesjonell kunst. Arrangementet er gratis. Påmelding innen 15. januar til post@akfo.no

 

•• 8. februar 2019 – VOFO/Oslo: Lær å lage video med mobilen
Du vil lære å lage video med mobilen. Med enkle verktøy vil du raskt bli i stand til å fortelle dine egne historier. Det viktigste i dette kurset er historiefortelling. Du lærer opptaksteknikk, journalistisk historiefortelling og redigering. Mer informasjon og påmelding: www.vofo.no

 

•• 13. februar 2019 – Frivillighet Norge/Oslo: Styrearbeid og konflikthåndtering
Har du lyst til å lære mer om styrearbeid eller er du nettopp blitt valgt som styremedlem i en organisasjon? Lær hva styrearbeid innebærer av ansvar og rettigheter, og hvordan dere kan håndtere konflikter og uenigheter. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 13. februar 2019 – Frivillig.no/Fredrikstad: Samling om rekruttering av frivillige i Østfold
Flere frivillige organisasjoner ønsker seg flere frivillige i 2019. Hvordan kan digitale verktøy og en god plan for rekruttering bidra til at vi når nye folk, og at flere melder seg som frivillige i årene som kommer? Frivillighet Norge ved Nancy Herz snakker om frivilligheten i dag, inkludering og rekruttering til organisasjonene, samt synlighet og vekst. Lær hvordan dere kan få flere frivillige med Frivillig.no. Mer informasjon og påmelding: www.frivillig.no

 

•• 14. februar 2019 – Frivillig.no/Tysvær: Samling om frivilligheten i Tysvær
Tysvær Frivilligsentral, Tysvær Kommune og Frivillig.no inviterer frivillige lag og foreninger til en ettermiddag med inkludering og rekruttering i fokus. Flere frivillige organisasjoner ønsker seg flere frivillige i 2019. Hvordan kan digitale verktøy og en god plan for rekruttering bidra til at vi når nye folk, og at flere melder seg som frivillige i årene som kommer? Frivillighet Norge ved Nancy Herz snakker om frivilligheten i dag, inkludering og rekruttering til organisasjonene, samt synlighet og vekst. Lær hvordan dere kan få flere frivillige med Frivillig.no. Mer informasjon og påmelding: www.frivillig.no

 

•• 27. februar 2019 – Frivillighet Norge/Oslo: Sosiale medier
Har du lyst til å lære hvordan du kan bruke sosiale medier for å skape synlighet for organisasjonen deres? På dette kurset lærer du grunnleggende tips og triks til en frivillig organisasjons arbeid med Facebook, Instagram og Twitter. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 27. februar 2019 – Frivillig.no/Steinkjer: Hvordan rekruttere flere frivillige i idrettslaget (og lokallaget)?
Temakvelden passer både for idrettslag og andre interesserte som vil lære mer om rekruttering av frivillige og hvordan skape mer synlighet og vekst. Mer informasjon og påmelding: www.frivillig.no

 

•• 5. mars 2019 – Frivillighet Norge/Oslo: Søknad og tilskudd
Hvordan velge rett søknadsordning for deres organisasjon og skrive søknader som utløser penger. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 8. mars 2019 – VOFO/Oslo: Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere
Dette kurset er for ansatte eller frivillige som har lederansvar eller verv i ideelle/frivillige organisasjoner. Du vil lære mer om hva det vil si å ha arbeidsgiveransvar. Mer informasjon og påmelding: www.vofo.no

 

•• 12. mars 2019 – Frivillighet Norge/Oslo: Politisk påvirkning
Hvordan bør du jobbe for å påvirke statsbudsjettet, det er nå arbeidet starter. I dette kurset vil du lære hvordan jobbe med politisk påvirkning i din organisasjon. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 15. mars 2019 Nasjonalmuseet/Oslo: Forebyggende konserveringstiltak ved håndtering av kunstverk
Vi ser på de viktigste forebyggende konserveringstiltak når kunstverk skal flyttes på – i henhold til håndtering, pakking, klima, sikkerhet under transport og ved mottak i magasin/utstilling. Mer informasjon og påmelding: www.nasjonalmuseet.no

 

•• 16. mars 2019 – Norske Kunstforeninger/Nasjonalmuseet/Kristiansand Kunsthall/Kristiansand: Verktøykasse for utvikling av utstillinger
Hvordan kan man skape rom for opplevelser, nysgjerrighet, engasjement og refleksjon i en kunstutstilling? Og hvordan skal man omskape flotte intensjoner i praksis, gjennom formidling og kuratering? Mer informasjon og påmelding

 

•• 19. mars 2019 – Frivillighet Norge/Oslo: Rekruttering
Alle organisasjoner ønsker å rekruttere flere og bredere, men hvordan jobbe godt med det? Vi vil bruke www.frivillig.no som verktøy. Lær hvordan du kan få din organisasjon til å vokse og rekruttere flere medlemmer og frivillige. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 26. mars 2019 – Frivillighet Norge/Oslo: Lyd og teknikk
Hvordan bruke lydutstyr og hva skal til for god teknisk gjennomføring av et arrangement ved Fubiak? Få en innføring i utstyret vi bruker og det mest typiske lydutstyret til enkle arrangementer. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

•• 2.–3. mai 2019 – Nasjonalmuseet/KORO/Kulturtanken/Kunstnernes Hus/Oslo: Formidlingsseminar 2019 – Det ikke styrte
Hvordan jobber kunstnerne? Hva er formidlingspotensialet i de kunstneriske prosessene? Målgruppen er kunstformidlere og kunstnere, museums-, galleri- og skoleledere, lærere, kuratorer og andre interesserte. Mer informasjon og påmelding: www.nasjonalmuseet.no

 

•• 9.–12. mai 2019 – Norske Kunstforeninger/Haugesund Kunstforening/Haugesund: Kunstfestivalen Avtrykk
På kunstfestivalen Avtrykk 9.–12. mai i Haugesund får publikum muligheten til selv å være aktive deltakere, i en utforsking av trykket som kunstnerisk medium. I tillegg til workshoper arrangeres det to parallelle fagseminarer: Et om høytrykket som kunstnerisk uttrykksform, og et hvor spennende formidlingsprosjekter blir presentert. Mer informasjon og påmelding

 

•• 7. juni 2019 – Nasjonalmuseet: Samlingsforvaltning for liten og for stor
Kurset ser på ulike metoder og praksiser ved samlingsforvaltningsarbeid. Utfordringer rundt arbeidet med CMS og digitalisering og tilgjengeliggjøring av samling på nett. Få innblikk i andres arbeidshverdag gjennom diskusjoner, inspirasjon, gamle og nye praksiser og kanskje også nytt kollegafelleskap. Mer informasjon og påmelding: www.nasjonalmuseet.no

 

•• 7. juni 2019 – Se Kunst i Nord-Norge/Norske Kunstforeninger/Nasjonalmuseet: Skriv godt om kunst
På kurset lærer du hvordan du kan skrive gode og levende utstillingstekster og prosjektbeskrivelser. Gjennom korte skriveøkter, tekstsjekk og skrivefaglig påfyll blir du kjent med enkle og effektive skrivegrep som inviterer leseren inn i teksten din. Kursholder Eirik Audunson Skaar er billedkunstner og holder jevnlig skrivekurs for kunsthøgskoler og andre kulturinstitusjoner. Mer informasjon og påmelding: www.sekunst.no

I workshopene våre får du mulighet til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre kunstforeninger. Foto: Norske Kunstforeninger

Workshoper og seminarer høsten 2019

Norske Kunstforeninger har planlagt tre workshoper og et seminar for høsten 2019 – hold gjerne av datoene allerede nå!

 

•• 31. august 2019 – Grunnkurs i styrearbeid – med ekstra fokus på økonomi, Oslo
Et intensivt kræsjkurs i styrearbeid, der du på ein spennende dag lærer alt om grunnleggende styrearbeid. «Obligatorisk» for alle nye styremedlemmer! Dette kurset har ser spesielt på god økonomistyring, og er dermed ekstra relevant for kasserere/økonomiansvarlige. Kurset ledes av Trond Bogsnes. Mer informasjon og påmelding kommer senere.

 

•• 12. september 2019 – Seminar Greenlightdistrict 2019, Grenland
Kunstfestivalen Greenlightdistrict ble arrangert for første gang i 2017, etter tildeling fra Norske Kunstforeninger. Festivalen blir videreført i 2019, som et samarbeid mellom Kunsthall Grenland, Skiens kunstforening, Spriten kunsthall og Telemark kunstsenter, med støtte fra fylke og kommune. Under Greenlightdistrict 2019, vil det arrangeres et fagseminar som er et samarbeid mellom kunstfestivalen, Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge. Mer informasjon og påmelding kommer senere.

 

•• 14. september 2019 – Rekruttering av medlemmer og frivillige, Harstad
Trenger kunstforeningen flere frivillige? Du får lære mer om hvem de frivillige er, hva de motiveres av og hvordan din kunstforening kan finne flere. Workshopen arrangeres i samarbeid med Frivillighet Norge/Frivillig.no. Mer informasjon og påmelding kommer senere.

 

•• 21. september 2019 – Strategi, programmering og publikumsutvikling, Førde
Hvordan kan man jobbe fram en strategi og et utstillingsprogram som er kunstfaglig godt, bygger opp og utvikler kunstforeningens profil – samtidig som det gir godt besøk og sikrer nødvendig inntjening? Hvordan kan kunstforeningene tiltrekke seg nye publikumsgrupper og samtidig holde på sitt kjernepublikum? Mer informasjon og påmelding kommer senere.