Hvor ble det av damene i Kongsvinger? Illustrasjon/foto: Ane Sivertsen Landfald/Karl Marius Sveen

Kongsvinger Kunstforening er sammen med Kvinnemuseet i gang med forprosjektet Hvor ble det av damene? som skal sette kvinnene på Kongsvinger-kartet. Nå inviteres innbyggerne i byen til å bli med på en kartlegging av Kongsvinger fra et kvinneperspektiv.

Hvor ble det av damene? er en del av prosjektet Fast Plass, som undersøker forholdet mellom kjønn og representasjon i det offentlige rom. Fast Plass har i flere år fokusert på minnesmerker over historiske kvinner, og i 2017 kom boka Fast Plass – Norske kvinner på sokkel. Norske Kunstforeninger har vært involvert i prosjektet siden 2013, og lokale kunstforeninger har vært sentrale i registreringen av minnesmerker landet over. Ansvaret for det nasjonale arkivet over minnesmerkene er nå overtatt av Kvinnemuseet. I samarbeid med Norske Kunstforeninger vil Fast Plass videreutvikles som kunstprosjekter i utvalgte kunstforeninger.

Tar utgangspunkt i lokale fortellinger om kvinner

Høsten 2016 startet det første prosjektet opp i Kongsvinger, med Kongsvinger Kunstforening og Kvinnemuseet som viktige aktører. De utvikler sammen med kunstner Ane Sivertsen Landfald, kartograf Karl Marius Sveen og prosjektleder Hilde Herming et utvikle formidlings- og utstillingsprosjekt. Prosjektet skal ta utgangspunkt i materiale om historiske og samtidige kvinner og kvinnerelaterte temaer.

Nå ber prosjektet lokalbefolkningen om hjelp til å samle inn historier, fortellinger og minner fra fjern eller nær fortid om jenter og kvinner i Kongsvinger. Målet er å lage nye kart over Kongsvinger, der kvinnene er sterkere representert. Alle innspill ønskes velkommen, både de om pionerkvinner og om hverdagskvinnene. Innsamlingen vil foregå fram til 20. oktober, og materialet vil være utgangspunktet for en presentasjon under 8. mars-uka 2018 på Kvinnemuseet.

Mer informasjon: www.kvinnemuseet.no
Mer informasjon: www.kongsvinger.kunstforening.net

Illustrasjon/foto: Ane Sivertsen Landfald/Karl Marius Sveen

Samarbeidspartnere for Fast Plass-prosjektet i Kongsvinger er Kongsvinger Kunstforening og Kvinnemuseet. Forprosjektet er støttet av Norske Kunstforeninger og KORO.