Regjeringen Solberg la mandag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022.

Kulturdelen av budsjettet byr ikke på de store overraskelser. Økningen av kulturbudsjettet er på vel 800 millioner kroner av et samlet kulturbudsjett på 21,9 milliarder. I år som i fjor får Norske Kunstforeninger en liten økning i tilskuddet.

– Vi er glad for å ha fått et lite løft på 100.000 kroner i kulturbudsjettet for 2022, men det er et stykke igjen før vi er tilbake på det nivå vi var på før et større kutt i 2019, sier Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger.

Regjeringen har prioritert de store sentrale aktørene som det nye Nasjonalmuseet, Munchmuseet og Kunstsiloen i Kristiansand.  Men er viktig at en regjering bidrar til at publikum kan få tilgang til profesjonell samtidskunst der de bor.

– Som paraplyorganisasjon og kompetansesenter for 150 kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller over hele landet er driftsbudsjettet vårt beskjedent. Uten støtte fra eksterne finansieringskilder ville vi ikke kunne ha tilført våre medlemsforeninger de nødvendige programmer for kompetanseheving, publikumsutvikling og rekruttering, sier Svenseid.

Snart er en ny regjering på plass og Norske Kunstforeninger knytter store forventninger til prioritering av kulturfeltet.

Svenseid viser til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lovet frivillige organisasjoner  full momskompensasjon. Arbeiderpartiet er også tydelig på at kunstnerøkonomien må styrkes.

– Kunstforeningene er en betydelig del av kunstnerøkonomien som arbeidsplasser for norske kunstnere. Vi håper selvsagt at den nye regjeringen legger vekt på vår viktige rolle som nasjonal kunstformidler, avslutter Svenseid.

Les hele statsbudsjettet her