31. august 2019 tilbyr vi et intensivt krasjkurs i styrearbeid, der du på en spennende dag lærer alt om grunnleggende styrearbeid. «Obligatorisk» for alle styremedlemmer!

Styrene i de mange norske kunstforeningene består av personer med forskjellig praktisk og teoretisk bakgrunn. Innholdet i samlingen blir basert på deltakernes behov, ut fra hva som har betydning for den praktiske utøvelsen av styrevervet. Dette kurset vil dessuten ha et spesielt fokus på god økonomistyring. I løpet av workshopen skal du sammen med andre styremedlemmer og representanter fra Norske Kunstforeninger diskutere sentrale problemstillinger i styrearbeidet.

Etter felles introduksjoner til temaet, vil deltakerne arbeide med praktiske oppgaver i grupper.

Workshopen ledes av Trond Bogsnes, som har bred erfaring fra styrearbeid, også i frivillige organisasjoner og stiftelser. Han er blant annet tidligere styreleder i Norske Kunstforeninger, Bergens Kunstforening og Stord kunstlag.

Praktisk informasjon og påmelding

Tid: Lørdag 31. august, kl. 11.00–16.00. Workshopen begynner presis, dørene åpner kl. 10.30.
Sted: Norsk Billedhoggerforening, Hekkveien 5, Oslo
Målgruppe: Styremedlemmer i kunstforeningene
Påmeldingsfrist: 23. august
Påmelding: kunstforeninger.hypersys.no

Kurset inklusive lunsj er gratis, men reise og opphold dekkes av deltakerne selv. Antall deltagere er begrenset til 25, og maks to styremedlemmer fra hver kunstforening kan melde seg på. Vi har vanligvis stor pågang for å delta på våre workshoper, så påmelding er bindende! Vi tar forbehold om nok påmeldte for å gjennomføre workshopen.

Påmelding skjer via Norske Kunstforeningers medlemssystem HyperSys, du finner invitasjonen til Grunnkurs i styrearbeid under Arrangementer i menyen. Trykk på arrangementet og velg «Meld på XXX Kunstforening», og meld på inntil to deltakere fra foreningen. Forklaring til innlogging til HyperSys finner du her.

Ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no dersom du trenger hjelp til innlogging/påmelding.