Norske Kunstforeningers årsmøte arrangeres lørdag 11. mai 2019 kl. 09.00–12.00 i Haugesund. Kunstforeninger som har saker de vil at årsmøtet skal behandle, eller har en god kandidat til styret i Norske Kunstforeninger, må melde inn dette på forhånd. Fristen for å sende inn saker og forslag er 11. mars.

I tillegg til innkomne saker, skal årsmøtet ta opp vanlige saker som årsregnskap, årsmelding, budsjett, medlemskontingent og valg av styremedlemmer og valgkomité. Som følge av årsmøtevedtaket i 2018, vil saken om fylkeskunstlag behandles på årsmøtet 2019, under innkomne saker. Endelig saksliste og årsmøtepapirer sendes ut senest 20 dager før årsmøtet. Hver medlemsforening har en stemme på årsmøtet, og navn på foreningens årsmøtedelegat må meldes inn før 25. april.

Årsmøtesaker sendes enten på post@kunstforeninger.no eller per post til Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo. Forslag på styremedlemmer sendes direkte til valgkomiteen.

Valg til Norske Kunstforeningers styre

Norske Kunstforeningers styre er et ikke-arbeidende styre, som vanligvis møtes fire ganger i året. Styrets rolle er å påse at Norske Kunstforeninger drives forsvarlig, i tråd med vedtekter og strategi.

Styret består av 7 medlemmer, der alle de fem regionene må være representert. Alle styremedlemmene velges for 2 år av gangen, og 3–4 medlemmer er på valg hvert år. Styremedlemmer kan maksimum sitte tre sammenhengende perioder, altså 6 år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen, og kan maksimum sitte 3 år på rad.

Regioner

 • Nord-Norge: Finnmark, Troms, Nordland
 • Trøndelag: Trøndelag
 • Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
 • Sørlandet: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark
 • Østlandet: Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold, Oslo

 

Fire i styret på valg i 2019

På årsmøtet 2019 er styreleder og tre styremedlemmer på valg. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

Av de tre styremedlemmene som velges må minst en representere regionen Nord-Norge og en Sørlandet. Det siste styremedlemmet, styreleder og alle varamedlemmer velges uavhengig av region.

 

Styremedlemmer på valg i 2019:

 • Gjertrud Steinsvåg, styreleder, Oslo Kunstforening/Østlandet, valgt inn 2015
 • Monica Milch Gebhardt, Vadsø Kunstforening/Nord-Norge, valgt inn 2017
 • Morten Lindgren, Kunsthall Grenland/Sørlandet, valgt inn 2017
 • Kjell-Erik Ruud, Hardanger Kunstlag/Vestlandet, valgt inn 2015

 

Styremedlemmer ikke på valg i 2019:

 • Mona Elin Aarø, nestleder, Haugesund Kunstforening/Vestlandet, valgt inn 2016
 • Øyvind R. Kvarme, Heimdal Kunstforening/Trøndelag, valgt inn 2018
 • Sissel Aurland, Sørum Kunstforening/Østlandet, valgt inn 2018

 

Varamedlemmer – alle på valg i 2019:

 • Kari Berge, Sandefjord Kunstforening/Østlandet, valgt inn i 2018
 • Marit Silsand, Kunstforeningen Verdens Ende/Østlandet, valgt inn i 2018
 • Asbjørn Hagerup, Namsos Kunstforening/Trøndelag, valgt inn i 2018

Send inn forslag valgkomiteen

Forslag om styremedlemmer sendes til valgkomiteen per e-post. Merk at nominasjonen må inneholde informasjon om kandidaten og kontaktopplysninger. Valgkomiteen vurderer innkomne forslag, og legger fram sin innstilling av kandidater for årsmøtet.

Frist for innsendelse er 11. mars 2019.

Valgkomité:
Edel Maria Brynjulfsen
Hammerfest Kunstforening
edelmaria.brynjulfsen@gmail.com

Aslak Høyersten
Bergen Kunsthall
aslak@visp.no

Trude Lyng
Kunsthall Grenland
trude.lyng@gmail.com