Fra årsmøtet i Oslo 2014.

Norske Kunstforeningers årsmøte arrangeres lørdag 25. april 2020 kl. 13.00–15.00 i Oslo. Kunstforeninger som har saker de vil at årsmøtet skal behandle, eller har en god kandidat til styret i Norske Kunstforeninger, må melde inn dette på forhånd. Fristen for å sende inn saker og forslag er 25. februar.

I tillegg til innkomne saker, skal årsmøtet ta opp vanlige saker som årsregnskap, årsmelding, budsjett, medlemskontingent og valg av styremedlemmer og valgkomité. Endelig saksliste og årsmøtepapirer sendes ut senest 20 dager før årsmøtet. Hver medlemsforening har en stemme på årsmøtet, og navn på foreningens årsmøtedelegat må meldes inn før 14. april.

Årsmøtesaker sendes enten på post@kunstforeninger.no eller per post til Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo. Forslag på styremedlemmer sendes direkte til valgkomiteen.

Valg til Norske Kunstforeningers styre

Norske Kunstforeningers styre er et ikke-arbeidende styre, som vanligvis møtes fire ganger i året. Styrets rolle er å påse at Norske Kunstforeninger drives forsvarlig, i tråd med vedtekter og strategi.

Styret består av 7 medlemmer, der alle de fem landsdelene må være representert. Alle styremedlemmene velges for 2 år av gangen, og 3–4 medlemmer er på valg hvert år. Styremedlemmer kan maksimum sitte tre sammenhengende perioder, altså 6 år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen, og kan maksimum sitte 3 år på rad.

Regioner

 • Nord-Norge: Troms og Finnmark, Nordland
 • Trøndelag: Trøndelag
 • Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestlandet, Rogaland
 • Sørlandet: Agder, Telemark*
 • Østlandet: Vestfold*, Innlandet, Viken, Oslo

*Det vil bli lagt frem et høringsutkast om hvorvidt den nye regionen Vestfold og Telemark vil ligge under sørlandet eller østlandet.

Fire i styret på valg i 2020

På årsmøtet 2020 er styreleder og tre styremedlemmer på valg. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

Av de tre styremedlemmene som velges må minst en representere regionen Trøndelag og en Østlandet. Det siste styremedlemmet, styreleder og alle varamedlemmer velges uavhengig av region.

Styremedlemmer på valg i 2020:

 • Mona Elin Aarø, styreleder, Haugesund Kunstforening/Vestlandet, valgt inn 2016
 • Øyvind R. Kvarme, nestleder, Heimdal Kunstforening/Trøndelag, valgt inn 2018
 • Sissel Aurland, Sørum Kunstforening/Østlandet, valgt inn 2018
 • Vsevolod Kovalevskij, Tromsø Kunstforening, valgt inn 2019 – Trukket seg fra verv januar 2020. Ny kandidat velges for ett år.

Styremedlemmer ikke på valg i 2020:

 • Monica Milch Gebhardt, Vadsø Kunstforening/Nord-Norge, valgt inn 2017
 • Morten Lindgren, Kunsthall Grenland/Sørlandet, valgt inn 2017
 • Maria Rusinovskaya, Bergen Kunsthall, valgt inn 2019

Varamedlemmer – alle på valg i 2020:

 • Kari Berge, Sandefjord Kunstforening/Østlandet, valgt inn i 2018
 • Marit Silsand, Kunstforeningen Verdens Ende/Østlandet, valgt inn i 2018
 • Nina Gjølgasæther, Ørland/Bjugn Kunstforening, valgt inn i 2019

Send inn forslag til valgkomiteen

Forslag om styremedlemmer sendes til valgkomiteen per e-post. Merk at nominasjonen må inneholde informasjon om kandidaten og kontaktopplysninger. Valgkomiteen vurderer innkomne forslag, og legger fram sin innstilling av kandidater for årsmøtet.

Frist for innsendelse er 25. februar 2020.

 

Valgkomité:

Aslak Høyersten (leder)
Bergen Kunsthall
aslak@visp.no

Edel Maria Brynjulfsen
Hammerfest Kunstforening
edelmaria.brynjulfsen@gmail.com

Beate Juell
Toten Kunstforening
beatejuell@hotmail.com