Norske Kunstforeningers årsmøte gjennomføres 7. mai 2022. Kunstforeninger som har saker de vil at årsmøtet skal behandle, eller har en god kandidat til styret i Norske Kunstforeninger, må melde inn dette på forhånd. Fristen for å sende inn saker og forslag er 1. mars 2022.

I tillegg til innkomne saker, skal årsmøtet behandle årsregnskap, årsmelding, budsjett, medlemskontingent, strategi og valg av styremedlemmer. Endelig saksliste og årsmøtepapirer sendes ut senest 20 dager før årsmøtet.

Innspill til årsmøtet sendes enten på post@kunstforeninger.no eller per post til Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo. Forslag på styremedlemmer og vara sendes direkte til valgkomiteen.

Hver medlemsforening har en stemme ved årsmøtet. Årsmøtedelegaten må meldes på innen 6. april. Invitasjon til årsmøtehelgen i Trondheim 7. – 8. mai sendes ut i januar.

Valg av styre
Norske Kunstforeningers styre er et ikke-arbeidende styre, som vanligvis møtes fire ganger i året. Styrets rolle er å påse at Norske Kunstforeninger drives forsvarlig, i tråd med vedtekter og handlingsplan.

Styret består av 7 medlemmer, der alle de fem regionene må være representert. Alle styremedlemmene velges for 2 år av gangen, og 3–4 medlemmer er på valg hvert år. Styremedlemmer kan maksimum sitte tre sammenhengende perioder, altså 6 år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen, og kan maksimum sitte 3 år på rad.

Styret skal være satt sammen av representanter fra de fem regionene kunstforeningene er delt i.

Regioner

 • Nord-Norge: Troms og Finnmark, Nordland
 • Trøndelag: Trøndelag
 • Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland
 • Sørlandet: Agder, Vestfold og Telemark
 • Østlandet: Viken, Innlandet og Oslo

 

Styreplasser på valg i 2022:

 • Anna Katharina Paus Haukeland, styreleder, Oslo Kunstforening/ Østlandet. Valgt inn 2020
 • Øyvind R. Kvarme, styremedlem, Heimdal Kunstforening/ Trøndelag. Valgt inn 2018
 • Kari Berge, styremedlem, Sandefjord Kunstforening/ Sørlandet. Valgt inn 2020
 • Mona Elin Aarø, styremedlem, Haugesund Kunstforening/ Vestlandet. Valgt inn 2016. Sittet perioden ut

Styremedlemmer ikke på valg i 2022:

 • Stein Helge Mandelid, nestleder, Voss Kunstlag/ Vestlandet. Valgt inn 2021
 • Monica Milch Gebhardt, Vadsø Kunstforening/Nord-Norge, valgt inn 2017
 • Odd Vangen, styremedlem, Ås Kunstforening/ Østlandet. Valgt inn 2021

Varamedlemmer på valg i 2022:

 • Joar Nango, Nord-Norge
 • Line Sanne, Kunstforeningen Verdens Ende/ Sørlandet
 • Nina Gjølgasæther, Ørland Bjugn Kunstforening/ Trøndelag. Valgt inn i 2019, sittet perioden ut

 

Send forslag direkte til valgkomiteen
Forslag om styremedlemmer og vara sendes direkte til valgkomiteen per e-post. Merk at nominasjonen må inneholde informasjon om kandidaten og kontaktopplysninger. Valgkomiteen vurderer innkomne forslag, og legger fram sin innstilling av kandidater for årsmøtet.

Frist for innsendelse er 1. mars 2022.

Valgkomité 2021–2022:

 • Beate Juell, leder, Toten Kunstforening, beatejuell@hotmail.com
 • Geir Rønning, Rana Kunstforening, g.ronning@signalbox.no
 • Cecilie Nissen, Kristiansand Kunsthall, kontakt@kristiansandkunsthall.no

 

Innspill til årsmøtet sendes enten på post@kunstforeninger.no eller per post til Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo. Forslag på styremedlemmer og vara sendes direkte til valgkomiteen.