7. mai 2022 avholder Norske Kunstforeninger årsmøte i Trondheim. Årsmøte skal vedta ny strategi for  2022-2025. Strategien er gjeldende i tre år og gir føringer for Norske Kunstforeningers drift og satsninger i perioden.

En arbeidsgruppe nedsatt av styret har jobbet fram et strategiforslag,  som deretter er behandlet og jobbet videre med i styret. Nå er strategiforslaget ute på høring i kunstforeningene. Høringsfristen er satt til  15. januar.2022.   

Alle kunstforeningene er velkommen til å sende inn høringssvar gjennom sine styrer.