Har noen i kunstforeningen gjort en ekstraordinær innsats? Hvert år løfter Frivillighetsprisen fram personer som har gjort en bemerkelsesverdig frivillig innsats, og vinneren mottar 50 000 kroner. Prisen går til en person, lokal forening eller en gruppe som med frivillig arbeid har gjort en forskjell for samfunnet rundt seg.

Frivillighetsprisens mål er å sette fokus på det arbeidet noen mennesker legger ned for andre, men også å skape engasjement rundt frivillig arbeid, og fremme organisasjonene bak de nominerte. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

– Frivillighet Norge vil gi frivilligheten et ansikt når vi hvert år deler ut den nasjonale Frivillighetsprisen. Vinnerne er utrettelige mennesker som står på dag ut og dag inn, uten å spørre om annerkjennelse eller belønning. Vi vil løfte disse hverdagsheltene frem. Uten dem stopper Norge, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember. Vinneren får 50 000 kroner fra Norsk Tipping, som kan brukes til et ideelt formål eller en aktivitet.

Alle kan nominere kandidater via nettsiden til Frivillighetsprisen, innen 1. september.

Nominer din kandidat: www.frivillighetsprisen.no