Beate Juell, Ivar Hartviksen og Lise Aarsby mottok prisen på vegne av Toten Kunstforening. Foto: Geir Hareide Andersen

Vet du om en kunstforening som har gjennomført et spesielt interessant prosjekt i 2018, eller som over tid har gjort en ekstra god innsats for kunstfeltet? I så fall bør du nominere kunstforeningen til Årets kunstforening!

Hvert år deler Norske Kunstforeninger ut prisen Årets kunstforening. Hedersbevisningen tildeles en kunstforening har utmerket seg med nyskapende arbeid og gode prosjekter, som kan være til inspirasjon for andre kunstforeninger. Prisen på 30 000 kroner vil deles ut i tilknytning til Norske Kunstforeningers årsmøte 11. mai 2018, under kunstfestivalen Avtrykk i Haugesund.

Alle kan nominere kunstforeninger de synes fortjener anerkjennelse, og det er også tillatt å foreslå egen forening. I nominasjonen må du begrunne hvorfor kunstforeningen fortjener prisen, og legge ved relevant informasjon om kunstforeningen, utstillingsprogram, prosjekter, aktiviteter o.l.

Fristen for å nominere priskandidater er 31. desember 2018.
Nominasjoner sendes til:
post@kunstforeninger.no

eller per post til
Norske Kunstforeninger, Kongens gate 2, 0153 Oslo

Toten vant med stedsspesifikt kunstprosjekt

I år mottok Toten Kunstforening prisen for 2017, for det stedsspesifikke kunstprosjektet Forbindelser – tre forlatte husmannsplasser, som utforsket lokal kulturhistorie ved bruk av lydkunst, performance, tekst og kunstnersamtaler.

Juryen vurderte det som et nyskapende og inkluderende prosjekt, som klarte å løfte fram og gjøre lokal kultur tilgjengelig på en svært god måte. De mente at sterkt engasjement og dyktige fagpersoner har vært utslagsgivende for at en liten kunstforening lykkes med å skape noe nytt og unikt, som har nådd ut til det lokale publikumet.

– Prisen kommer fantastisk med! Den gir oss ny giv til å fortsette arbeidet med å utforske samtidskunstarenaer og la folk møte den profesjonelle samtidskunsten der man ellers ikke gjør det, sa Beate Juell, styreleder i Toten Kunstforening, da hun mottok prisen.

De siste årene har følgende kunstforeninger mottatt prisen: Toten Kunstforening (2017), Levanger Kunstforening (2016), Sandefjord Kunstforening (2015), Kunsthall Grenland (2014), Kunsthall Stavanger (2013), Bømlo Kunstlag (2012) og Voss Kunstlag (2011).

Statuttene for Årets kunstforening

  • Årets kunstforening og de prosjektene som belønnes, skal være til inspirasjon og etterfølgelse for andre kunstforeninger.
  • Prisen Årets kunstforening skal deles ut en gang i året på Norske Kunstforeningers årsmøte.
  • Prisen skal gå til en norsk kunstforening som i løpet av foregående år har utmerket seg – enten på grunn av et enkeltprosjekt eller som over tid har markert seg som særlig aktiv og/eller synlig (fantasifull/kreativ/utradisjonell) på kunstscenen eller i kulturlivet.
  • I utvelgelsen av kandidatene skal det tas hensyn til at størrelse og andre forutsetninger er svært ulike blant norske kunstforeninger. Kandidatene må derfor vurderes ut fra sine egne forutsetninger.
  • Kunstforeningene oppfordres til å sende inn begrunnede forslag på kandidater til Årets kunstforening innen 31. desember hvert år. En kunstforening kan nominere seg selv. Juryen kan nominere egne kandidater.
  • Jury for Årets kunstforening er styret i Norske Kunstforeninger.
  • Juryen begrunner sin avgjørelse.