Styreleder Wanja Bjerkan mottok prisen Årets kunstforening 2016 på vegne av Levanger Kunstforening, under kunstfestivalen Greenlightdistrict i 2017. I bakgrunnen: utstillingen «Living in the Beginning of Times» av Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen. Foto: Malin Olivia Dahlberg

Vet du om en kunstforening som har gjort noe spesielt interessant i 2017, eller som over tid har gjort en ekstra god innsats for kunstfeltet? I så fall bør du nominere kunstforeningen til Årets kunstforening!

Hvert år deler Norske Kunstforeninger ut prisen Årets kunstforening. Hedersbevisningen tildeles en kunstforening har utmerket seg med nyskapende arbeid og gode prosjekter, som kan være til inspirasjon for andre kunstforeninger. Prisen på 30 000 kroner vil deles ut i tilknytning til Norske Kunstforeningers årsmøte 25. april 2018.

Alle kan nominere kunstforeninger de synes fortjener anerkjennelse, og det er også tillatt å foreslå egen forening. I nominasjonen må du begrunne hvorfor akkurat denne kunstforeningen fortjener prisen, og gjerne legge ved relevant informasjon om kunstforeningen, utstillingsprogram, prosjekter, aktiviteter o.l.

Fristen for å nominere priskandidater er 31. desember 2017.
Nominasjoner sendes til:
post@kunstforeninger.no

eller per post til
Norske Kunstforeninger, Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo

Fikk pris for lang innsats for samtidskunsten i regionen

I 2017 mottok Levanger Kunstforening prisen for 2016, for sin 40 år lange innsats for å øke forståelsen og interessen for samtidskunst. Juryen trakk fram at kunstforeningen aktivt har løftet fram kunstnere med tilknyting til regionen, og at de blant annet har våget å tenke nytt med en utendørs skulpturbiennale.

– Det er gøy at Norske Kunstforeninger har troen på det vi gjør og har gjort gjennom 40 år ved å gi oss denne oppmerksomheten. Tidligere leder Tove Guttelvik og andre ildsjeler i kunstforeningen skal ha all ære for at Levanger Kunstforening har den posisjonen den har i dag. Vi vil fortsette arbeidet med å vise profesjonell kunst til våre innbyggere og besøkende, og vi ønsker å være en attraktiv kunstforening som kan være et springbrett for unge kunstnere i etableringsfasen, uttalte Wanja Bjerkan, styreleder i Levanger Kunstforening, da prisen ble overrakt.

De siste årene har følgende kunstforeninger mottatt prisen: Levanger Kunstforening (2016), Sandefjord Kunstforening (2015), Kunsthall Grenland (2014), Kunsthall Stavanger (2013), Bømlo Kunstlag (2012), Voss Kunstlag (2011) og Tysvær Kunstlag (2010).

Statuttene for Årets kunstforening

  • Årets kunstforening og de prosjektene som belønnes, skal være til inspirasjon og etterfølgelse for andre kunstforeninger.
  • Prisen Årets kunstforening skal deles ut en gang i året på Norske Kunstforeningers årsmøte.
  • Prisen skal gå til en norsk kunstforening som i løpet av foregående år har utmerket seg – enten på grunn av et enkeltprosjekt eller som over tid har markert seg som særlig aktiv og/eller synlig (fantasifull/kreativ/utradisjonell) på kunstscenen eller i kulturlivet.
  • I utvelgelsen av kandidatene skal det tas hensyn til at størrelse og andre forutsetninger er svært ulike blant norske kunstforeninger. Kandidatene må derfor vurderes ut fra sine egne forutsetninger.
  • Kunstforeningene oppfordres til å sende inn begrunnete forslag på kandidater til Årets kunstforening innen 31. desember hvert år. En kunstforening kan nominere seg selv. Juryen kan nominere egne kandidater.
  • Jury for Årets kunstforening er styret i Norske Kunstforeninger.
  • Juryen begrunner sin avgjørelse.