VELKOMMEN TIL FOREDRAG OG WORKSHOP I ART-METODEN

Ellen Marie Fodstad har utarbeidet metoden ART med støtte fra Kulturrådet og i samarbeid med Kulturmeglerne.

Meld deg på her

Med utgangspunkt i ART metoden som hun presenterer, vil vi gå gjennom våre styrker, svakheter, trusler og muligheter. Hun vil også vise hvordan man presenterer seg på nett og i sosiale medier og komme med konkrete spørsmål og oppgaver som vi løser sammen. Sammen vil vi da kunne legge en strategi om hvilke grep som kan gjøres i forhold til kunstforeningers ønsker om å nå ut til flere. Vi vil også se på hvordan kunstforeningene kan synliggjøre at de er en relevant utstillingsplass og støttespiller for kunstnere.

Ellen Marie Fodstad har jobbet som formidlingsleder på Henie Onstad og i Kunst i offentlige rom (KORO), kurator formidling på Nasjonalmuseet og er nå kunstfaglig rådgiver i Bærum kommune. Ellen har Master i kulturformidling med samtidskunst som felt, i tillegg har hun Cand Mag i Psykologi, Statsvitenskap og Sosiologi.

Påmelding
Du må være styremedlem i en kunstforening knyttet til Norske Kunstforeninger for å delta.
Kun en påmelding pr forening. Det er begrenset antall plasser tilgjengelig.

Påmelding er bindene.

Pris: kr. 500 (inkl. enkel servering)
Dato: 7. september
Tidspunkt: Kl. 10.00 – 15.00
Adresse: Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo

Meld deg på her