Illustrasjon av covid-19. Foto: BSIP/GETTY IMAGES

Grunnet fare for smitte av covid-19, har Norske Kunstforeninger besluttet å avlyse sine kommende arrangementer. Dette inkluderer seminar i Aurskog Høland 14. mars og årsmøtehelgen 25.–26. april. Begge arrangementer vil settes opp ved en senere anledning.

Norske Kunstforeningers administrasjon vil i stor grad benytte seg av hjemmekontor de kommende ukene, men er tilgjengelig per e-post og telefon. Se kontaktinfo nederst på siden.

Årsmøtet 2020

Norske Kunstforeningers styre besluttet 11. mars å kansellere årsmøte og fagprogram 25.–26. april 2020.

Grunnet usikkerhet forbundet med reise, og den store smittefaren som gjelder korona-viruset, må vi i år gjøre et unntak fra våre vedtekter. Jamfør Norske Kunstforeningers vedtekter § 12.1. Årsmøtet er Norske Kunstforeningers høyeste organ, og avholdes hvert år innen 15. juni.

Vi fortsetter å følge helsemyndighetenes råd i denne spesielle situasjonen og vil komme tilbake med nye datoer for både årsmøte og fagprogram så snart det er tilrådelig.

Dersom du har bestilt hotellrom: Husk å ta kontakt med Vika Atrium for å avbestille. Tlf: 22 83 33 00 eller mail til: vika.atrium@olavthon.no

Administrasjon

Norske Kunstforeningers administrasjon vil i hovedsak benytte seg av hjemmekontor de kommende ukene etter anbefaling fra FHI, men kontoret vil tidvis være bemannet. Vi svarer på e-post og telefon i arbeidstiden fra 9.00–16.30, mandag til fredag.

Generelle henvendelser:
post@kunstforeninger.no

Susanne Svenseid, direktør
Susanne har overordnet faglig, økonomisk og administrativt ansvar. Hun representerer Norske Kunstforeninger utad, overfor offentlige myndigheter og samarbeidspartnere.
susanne.svenseid@kunstforeninger.no

22 42 20 35 / +47 958 76 307

Anne-Grethe Thoresen, rådgiver
Anne-Grethe er saksbehandler for støtteordningene, kan gi kunstfaglig rådgiving og er ansvarlig for kunstfaglige programmer som Kurator i kunstforeningen og NåDa.

anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no
91 14 48 39

Sten Nilsen, rådgiver
Sten har supportfunksjon for medlemssystemet HyperSys og ansvar for generell rådgiving til medlemsforeninger. Han er i tillegg ansvarlig for enkelte kunstfaglige prosjekter.
sten.nilsen@kunstforeninger.no
97 16 60 57

Lena Trydal, kommunikasjonsrådgiver/redaktør Kunst Pluss

Lena er nettredaktør, har ansvar for informasjon til interne og eksterne nettverk og er redaktør for Kunst Pluss.
lena.trydal@kunstforeninger.no
48 40 55 09

Hanne Houen, rådgiver
Hanne har ansvar for økonomi og administrasjon, momskompensasjon for kunstforeningene og utbetaling av støtte.
hanne.houen@kunstforeninger.no
(kontortid mandag, tirsdag, torsdag)