Hvordan gikk det med kunstforeningen i 2019?

Hvor mye aktivitet hadde kunstforeningen i 2019? Hvor mye støtte mottok foreningen, og hvordan gikk det med kunstsalget? En gang i året plikter medlemsforeningene i Norske Kunstforeningene å levere statistikk for foregående år. Statistikken leveres i medlemssystemet HyperSys, og her finner du en forklaring på hvordan du går frem.

Innlevering av statistikk gir sentralleddet Norske Kunstforeninger nyttig innsikt i driften, behovene og utfordringene til kunstforeningene. Slik kan organisasjonen lettere sette i gang målretta tiltak som kan komme kunstforeningene tilgode.

Fristen for å levere statistikk for 2019 er 30. juni 2020 6. august 2020

Hva skal leveres?

Årsrapport for 2019 er delt inn i fem ulike deler, Årsmelding, Utstillinger og aktiviteter, Støtte, Inntekter og Kommentarar/innspill.

For å fylle ut årsrapporten trenger du å ha årsmeldingen og årsregnskapet tilgjengelig. Disse dokumentene skal lastes opp som vedlegg til skjemaet. Er det blitt gjort endringer i vedtektene, kan også nye vedtekter lastes opp fra skjemaet.

Alle i styret, med unntak av varamedlemmer, har tilgang til å fylle ut årsrapport-skjemaet. Når alle feltene er fylt ut, må skjemaet signeres digitalt av et av styremedlemmene som satt i styret per 31. desember 2019.

NB! Noen av svarene under Inntekter vil bli vidererapportert til bruk i Kulturrådet sin bransjestatistikk Visuell kunst i tall. Disse spørsmålene er de samme hvert år og blir rapportert fra alle aktører innen kunstfeltet, slik at man over tid kan se tendenser og utvikling innen kunstmarkedet. Tallmaterialet blir håndtert konfidensielt, og vil i rapporten bli presentert på et overordnet nivå, slik at svarene fra den enkelte kunstforeningen ikke er sporbare.

Levering av årsrapport i HyperSys – steg for steg

3. Trykk på 2019 (Innkrevd) for å komme til skjemaet som skal fylles ut.

4. Fyll ut alle feltene og trykk Neste for å komme videre. Merk at du maksimum kan laste opp en fil for hvert av punktene årsmelding/årsregnskap/vedtekter. Når alle sidene er fylt ut, trykk på Send inn.

NB! Øverst vil det stå en feilmelding i rødt om at dere har 0 støttegenererende medlemmer for 2019, denne advarselen skal dere ikke bry dere om. Dette er et standardpunkt for årsrapportering i HyperSys som bare er relevant for barne- og ungdomsorganisasjoner som får offentlig støtte per registrert medlem. I sammendraget vil det også stå at «Ikke medlem 31.12.2019» bak styremedlemmene, dette trenger dere heller ikke å bry dere om. Det skyldes bare at dere ikke benytter dere av HyperSys som lokalt medlemsregister, og derfor finner ikke systemet noe medlemskap på disse personene, og har ingenting å si for rapporteringen til oss.

5. For å fullføre innleveringen må rapporten signeres av et styremedlem som satt i styret per 31. desember 2019.

6. Du får opp et varsel om at rapporten må signeres.

7. Trykk på den blå setningen for å for å starte verifiseringsprosessen.

8. Trykk på SMS

9. I neste vindu kan du sjekke at korrekt mobilnummer er registrert for deg. Trykk deretter på Send pin-kode.

10. Tast inn den 6-sifrede koden du mottar på SMS, og trykk Send.

11. Når du har verifisert med PIN-kode på SMS, vil du få opp melding om at verifiseringa er fullført. Du kan no signere rapporten nedst på sida. Kryss av for at informasjonen i årsrapporten er korrekt, og trykk Signer dokument.

12. Når du har fullført signeringen, vil du under Årsrapport i menyen kunne se at årsrapporten har status som sendt inn. Du kan når som helst gå inn her og klikke på den leverte årsrapporten for å se svarene.

Står du fast? Kontakt Sten Nilsen på sten.nilsen@kunstforeninger.no.