Regional kunst(ner)politikk: samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer – erfaringer, utfordringer og muligheter etter pandemien.

Rogaland kunstsenter, 1. november 2021 kl. 10 – 16.30

Meld deg på her!

Hvilke konsekvenser får regionreformen for de lokale kunstforeningene, kunstsentrene og kunstnerne? Dette er et av spørsmålene på dagsorden når Norske Billedkunstnere, Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge sammen inviterer til heldagsseminaret «Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer». 

Etter at regionreformen tiltrådte 1. januar 2020 har nitten fylkeskommuner blitt til elleve. Etterfulgt av halvannet år med pandemi og nedstenginger, har det skapt mange endringer i kunstfeltet i hele landet. En forflytning av ansvaret for kunst-og kulturoppgaver betyr også at større kommunale og fylkeskommunale enheter som skal forvalte det visuelle feltet trenger å få en oversikt over billedkunstneres behov. For

kunstnerne er det nyttig å vite hvordan regionen vil arbeide med kunst- og kunstnerpolitikk. NBK gjennomfører seminarer i ulike regioner, med mål om å styrke vårt felts regionale bransjeutvikling.

I løpet av året 2020 inviterte Norske Billedkunstnere, Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge til heldagsseminaret «Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer» tre av de nye regionene i Norge. Nå fortsetter seminarrekken med seminar i Stavanger den 1. november 2021. Programmet er endret på grunn av pandemien og dens konsekvenser for kunstfeltet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge (KiN). 

Hvordan har pandemien påvirket kunstnernes virke rundt om i landet? Hvordan kan regional kunstpolitikk bidra til gjenoppbygging og utvikling av feltet? Og hvordan kan de økonomiske rammene for utstillingsvirksomhet bedres?

Deltagelse er gratis. Lunsj serveres ca kl. 12:00. Om du vil lese mer om programmet, kan du finne det på hjemmesiden til Norske Billedkunstnere, HER.

Rogaland kunstsenter, 1. november 2021 kl. 10 – 16.30

Meld deg på her!