Med knapt en uke igjen før Høstutstillingen, samles juryen som skal enes om hvem som vinner Norske Kunstforeningers debutantpris på Kunstnernes hus. De fire jurymedlemmene har en tøff i jobb i år, da de skal vurdere verkene til nesten 50 kunstnere til årets pris. Det er nesten halvparten av kunstnerene som stiller ut ved årets utstilling.

Norske Kunstforeningers debutantpris på 50 000 kroner deles hvert år ut til en debutant ved Statens Kunstutstilling –  Høstutstillingen. Formålet med prisen er å løfte fram og synliggjøre samtidskunstnere i Norge. Prisen setter også søkelys på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere og kunstforeninger. Ofte fungerer nettopp kunstforeningene som et springbrett for unge kunstnarar, og sammen gjøre ny kunst tilgjengelig for publikum over heile landet. Prisen ble delt ut første gang i 2010.

Høstutstillingen 2021 åpner 11. september.

Juryen består av:
Anna Katharina Haukeland, juryleder og styreleder i Norske Kunstforeninger,
Trygve Ohren, Nasjonal jury ved Statens Kunstutstillinger – Høstutstillingen.
Bendikte Jansen,  Styreleder Kongsvinger Kunstforening
Andreas Rishovd, Daglig leder Kunsthall Grenland