Styreleder i Kongsvinger Kunstforening, Benedikte Jansen tok imot prisen Årets Kunstforening 2019. Foto: Lena Trydal

Hedersprisen Årets Kunstforening 2019 tildeles Kongsvinger Kunstforening. Årets jury har besluttet å gi prisen til en forening som over lengre tid har vist stor gjennomføringsevne, vilje og stødig fremsyn, og som har gjort seg til en viktig og selvsagt aktør i sitt lokalmiljø.

Hvert år deler Norske Kunstforeninger ut prisen Årets Kunstforening. Hedersprisen tildeles en kunstforening som har utmerket seg med nyskapende arbeid eller gode prosjekt, og som kan være til inspirasjon for andre kunstforeninger.

Styret i Norske Kunstforeninger har valgt å tildele utmerkelsen Årets Kunstforening 2019 til Kongsvinger Kunstforening.

Juryen er imponert over hvordan foreningen har klart å styrke seg selv gjennom å engasjere seg i sitt eget lokalmiljø, ved å strekke seg ut og tilby nærmiljøet nye perspektiv gjennom kunst. Med spennende samarbeid, med blant annet skole, kommune og museum, har kunstforeningen fokusert på kunstnerisk profesjonalitet og helhetlig programmering – som igjen har gjort dem til attraktive samarbeidspartnere for kunstnere.

Installasjon av Per Christian Brown på utstillingen Festningen, Kongsvinger Kunstforening. Foto: Øystein Thorvaldsen

Foto fra utstillingen Festningen 24.08–29.09.2019, Kongsvinger Kunstforening. Utstillingen er en del av en lokalt forankret utstillingstrilogi kuratert av Helga-Marie Nordby. Foto: Øystein Thorvaldsen

En aktør i lokalmiljøet

Fra 2019 til 2021 har kunstforeningen fått støtte av Kulturrådet til en utstillingstrilogi kuratert av Helga-Marie Nordby i og rundt Kongsvinger by: Festningen (2019), Elven (2020) og Skogen (2021).

Utstillingene tar avsats geografisk og historisk i Kongsvinger, og motivasjonen er å se med nye øyne på tre sterke identitetsmarkører for byen: Kongsvinger festning, Glomma og Finnskogen. Dette er størrelser som har vært helt grunnleggende for utviklingen av Kongsvinger som sted politisk, økonomisk og kulturelt. Prosjektet som helhet ønsker å stimulere til dialog mellom samtidskunst/kunstnere og lokalsamfunn, skape ny refleksjon rundt kjente steder og stille spørsmål ved identitet knyttet til historie, samtid og framtid.

I den tredje utgaven av Norske Kunstforeningers tidsskrift Kunst Pluss i 2019, forteller styreleder i Kongsvinger Kunstforening, Benedikte Jansen, om den første av de tre utstillingene, Festningen. Les intervjuet her.

 

Direktør i Norske Kunstforeninger, Susanne Svenseid, overrakte prisen Årets Kunstforening 2019 til styreleder i Kongsvinger Kunstforening, Benedikte Jansen, i Kongsvinger 12. juni. Foto: Lena Trydal

Tildeling av prisen

Prisen Årets Kunstforening deles som regel ut under Norske Kunstforeningers årsmøte, men som følge av COVID-19 ble årsmøte 2020 utsatt. Prisen ble således tildelt kunstforeningen under en offisiell overrekkelse i Kongsvinger Kunstforening fredag 12. juni 2020. Tilstede var blant andre ordfører Margrethe Haarr, kultursjef Stig Fonas, Mona Pedersen og avdelingsdirektør ved Anno Museum, avd. Kongsvinger-regionen.

Styreleder Benedikte Jansen tok imot prisen på vegne av kunstforeningen.

– Det er utrolig stas å få denne prisen! Vi føler oss virkelig verdsatt og sett, og det inspirerer til videre arbeid. Kongsvinger trenger denne institusjonen og en kunstforening som kan drive på det nivået vi gjør nå, uttrykte Jansen i takketale etter tildelingen.