Kunsthall Grenland har mottatt prosjektstøtte av Kulturrådet til separatutstilling med Rina Eide Løvaasen.

Våren 2020 ble fem av Norske Kunstforeningers medlemsforeninger tildelt prosjektstøtte fra Kulturrådet: Volda og Ørsta Kunstlag, Vadsø Kunstforening, Kongsvinger Kunstforening, Skiens Kunstforening og Kunsthall Grenland.

Direktør i Norske Kunstforeninger, Susanne Svenseid, uttrykker at det er svært positivt at flere kunstforeninger nå mottar støtte fra Kulturrådet.

I tillegg til at kunstforeningene får midler til å arrangere et aktivt utstillingsprogram av høyt nivå, gjør tildelingene også at flere av kunstforeningene kan betale honorarer til kunstnere.

– I disse fem tildelingene ligger det en forståelse for at kunstforeningene er helt sentrale arbeidsplasser for norske kunstnere. Derfor er det positivt at Norsk kulturråd nå har tildelt midler som både gir kunstnerne garantert honorar, samt inntjeningsmuligheter og at et mangfoldig publikum får tilgang til profesjonell samtidskunst, både fra Norge og Norden, sier Svenseid.

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst, og det kan søkes om tilskudd til utstillinger, workshops, seminarer, formidlingstiltak og utstillingsprogrammering. Prosjektstøtten har søknadsfrist to ganger i året, den 15. mai og 15. september.

Volda og Ørsta Kunstlag

Med utgangspunkt i utstillings- og aktivitetsprogrammet for 2020* ble Volda og Ørsta Kunstlag tildelt 100.000 kroner fra Kulturrådet.

På utstillingsprogrammet som har fått tilskudd finner man blant annet Norske Kunstforeningers debutantprisvinner på Høstutstillingen 2018, Arild Våge Berge, i tillegg til andre kjente navn som Jone Skjensvold, Marianne Heske og Kristian Finborud. Men også flere lokale kunstnere utgjør årets utstillingsprogram.

Midlene fra Kulturrådet dekker fraktkostander og utstillingsvederlag, men det gir også muligheten til å tilby kunstnerne og foredragsholderne honorar.

Blant annet planlegger kunstlaget utover året å ha kunstnersamtaler, kroki-kurs for ungdom og voksne med Robert Steinnes og Katharina Teige Førde, helgekurs i collage, foredrag med Lesley Ayres om «Fjellklatring og Kunst», og samtaler om Olav Strømme og hans kunst.

Volda og Ørsta Kunstlag holder til på Kunsthuset i Ørsta, et industribygg fra 1917 som kunstlaget de siste årene har pusset opp, og som de etter avtale med kommunen disponerer vederlagsfritt i 50 år. Foreningen er drevet på frivillig basis, og har omtrent 200 medlemmer fra Volda og Ørsta kommune. Generelt er utstillingene på Kunsthuset godt besøkt, forteller kunstlagets leder Anne Ellingsen.

voldaogorstakunstlag.com

Norske Kunstforeningers debutantprisvinner på Høstutstillingen, Arild Våge Berge, viste verk i Volda og Ørsta Kunstlag i 2020. Her med "The Gravity of a Lake Focused into One Point 2", Foto: Arild Våge Berge

Hele 3000 besøkte utstillingene på Kunsthuset i Ørsta i 2019.

Vadsø Kunstforening

Norske Kunstforeningers nordligste medlemsforening, Vadsø Kunstforening, mottok i samme tildelingsrunde et tilskudd på 80.000 kroner til programmering for 2020.

Vadsø Kunstforenings nye galleri skulle stå ferdig i februar 2020 og mange spennende kunstnere sto på programmet, forteller Monica Milch Gebhardt, leder i Vadsø kunstforening.

– Det syntes tydeligvis Kulturrådet også, og markerte med tildelingen et veiskille for Vadsø kunstforening, sier hun.

I forbindelse med nytt lokale var det også et ønske om å fornye kunstforeningen og det ble i denne prosessen satt en visjon for kunstforeningens arbeid. Gebhardt forteller at Vadsø er en by preget av etterdønningene av regionsreform og nedbygging av distriktene. Med dette som utgangspunkt satte kunstforeningens seg et mål om å skape liv og aktivitet.

– Vi ønsker å skape liv og aktivitet i sentrum i en by som preges av nedgangstider og tomme næringslokaler. Vi tror at folks skaperkraft kan være med å snu en negativ samfunnsutvikling og kan gi folk i Varanger og Vadsø tro på sin egen historie, identitet og framtid i vår lille by, forteller Gebhardt.

I utstillingsprogrammet er ressursbruk en felles rød tråd. Noen av kunstnerne skaper kunst av gjenbruksmaterialer, for eksempel Phillip Spillmann og hans smykker av funnede materialer, eller Brit Fuglevaags eksperimentelle tepper av garnrester. Andre har fokus på fiskeri, for eksempel Kirsti Kross som skal gå i dialog med lokalbefolkningen for å skape en utstilling i tillegg til å jobbe med performance i et fiskekostyme. Og Arnhold Johansens grafikk berører historien om et fiskevær, og livet der han vokste opp i Honningsvåg.

– Slik har vi et helhetlig program for året og tilbyr i sammenheng med disse kunstbesøkene opplegg med den kulturelle skolesekken og kunstnersamtaler.

Midlene fra Kulturrådet gjør også at kunstforeningen kan betale kunstnerne, og Gebhardt gleder seg over dette.

– Dette er det første året vi kan betale våre utstillere vederlag for utstilling hos oss. Det blir fint å øke kvaliteten på det vi gjør og å kunne betale kunstnerne vederlag, forteller Gebhardt.

vadsokunst.no

Fra utstillingen til Phillip Spillman i Vadsø Kunstforening. Foto: Anne Turid Garshol.

Vadsø Kunstforening markerer nytt lokale med nytt mål: Lage liv og aktivitet i Vadsø.

Kongsvinger Kunstforening

I Kongsvinger Kunstforening er det det lokalt forankrede prosjektet «Elva» som har fått tildelt støtte på 200.000 kroner. Benedikte Jansen i kunstforeningen forteller at midlene hovedsakelig brukes til kunstnerhonorarer og arrangementer tilknyttet utstillingen, som konserter og foredrag, så vel som til selve produksjonen.

– Det gir oss et handlingsrom så vi kan få til ting som hadde vært umulig uten støtte, forteller hun.

«Elva» er utstilling nummer to i en utstillingsrekke på tre, kuratert av Helga-Marie Nordby. Nordby ble engasjert som kurator etter at kunstforeningen mottok tilskudd fra Kulturrådets ordning for «gjesteoppholdsstøtte». Jansen forteller at kunstforeningen, som er drevet på frivillig basis, ikke hadde hatt mulighet til å gjennomføre prosjektet uten Nordby.

– Hun har nå vært hos oss i snart tre år, og det har virkelig vært et løft for kunstforeningen.

Søknadene til Kulturrådet har også skjerpet kunstforeningen, mener hun.

– Siden det er et nåløye å komme gjennom stilles det også krav til oss om faglighet og gjennomføringsevne, så dette skjerper oss! Noe av det viktigste er nok å ha en helhetlig plan og tydelig tanke bak det man ønsker å gjennomføre, forteller Jansen.

kongsvingerkunstforening.wordpress.com

Ved installasjonen til Per Christian Brown på åpningsdagen av Kongsvinger Kunstforenings første av tre utstillinger kuratert av Helga-Marie Nordby. Foto: Martin Høgberget

Fra åpningsdagen av Kongsvinger Kunstforenings første av tre utstillinger kuratert av Helga-Marie Nordby. Foto: Martin Høgberget

Skiens Kunstforening

Skiens Kunstforening ble tildelt 80.000 kroner i støtte til introseminar for samarbeidsprosjektet Greenlightdistrict, som arrangeres og eies av de Grenlandsbaserte visningsstedene Skiens Kunstforening, Telemark Kunstsenter, Spriten Kunsthall og Kunsthall Grenland. Kunstfestivalen ble til etter tildelingen og arrangeringen av Norske Kunstforeninger årsmøte og kunstfestival i 2017, og fortsetter som en arena og festival.

– At vi fikk arrangere årsmøte og festival, ga institusjonene en ny samarbeidsplattform som har bidratt til å styrke kommunikasjonen og kompetansen, og som dermed har styrket det regionale kunstliv forteller Hanne Christensen, prosjektleder og produsent fra Greenlightdistrict.

Introseminaret inviterer arrangører, kunstnere, kuratorer, forskere, samarbeidspartnere og publikum inn i valgte tema som for festivalen september 2021 er skog. Christensen forteller at seminaret er et viktig møtested for å inspirere og introdusere temaet for neste festival.

Med foredrag og kunstnersamtaler vil seminaret diskutere skogen og naturen i et historisk perspektiv, samt å se på hvordan den endres som følge av menneskeskapte klimaendringer.

– Med tanke på temaet har vi valgt å programmere seminaret som en reise i natur og kultur i gamle Telemark fylke, på kanalen med båten Victoria og på Dalen hotell, forteller Christensen.

Seminaret arrangeres i mai 2021.

skienskunstforening.no og greenlightdistrict.no

Fra tidligere Greenlightdistrict, hvor temaet var vann. Flere av prosjektene var på elven og på Telemarkskanalen. Her fra Elvecruise. Foto: Dag Jenssen.

Kunsthall Grenland

En annen kunstforening i Grenlandsområdet, Kunsthall Grenland, ble tildelt 250.000 kroner i prosjektstøtte til utstillinger og prosjekter for 2020*. Utstillingsåret består av en separatutstilling med Rina Eide Løvaasen, en gruppeutstilling med nyutdannede kunstnere med tilhørighet til Porsgrunn og et nordisk samarbeidsprosjekt med tittelen «New Nordic Porcelain Forum».

Programmet har en lokal forankring i porselensbyen. Eide Løvaasen er født i Porsgrunn, og det er også flere av utstillerne i gruppeutstillingen. Sistnevnte utstillere har i forbindelse med utstillingen hatt hyppige men korte arbeidsopphold ved kunsthallens verksted 1400 grader på Porsgrunds Porselænsfabrik.

Også i det siste prosjektet som Kunsthall Grenland arbeider med for høsten 2020 er porselen et hovedfokus. Over 3 år arrangeres det et stort nordisk samarbeid under tittelen «New Nordic Porcelain Forum», hvor 12 kunstnere skal arbeide i residenser i de 4 nordiske landene. 4 utstillinger skal produseres for deretter avsluttes med en større internasjonal lansering, utenfor Norden, forteller leder i Kunsthall Grenland, Andreas Rishovd.

– Utgangspunktet for dette prosjektet er todelt. Et felles nordisk løft rettet mot restene av en stolt porselenstradisjon i de 4 respektive landene. Porsgrunds Porselænsfabrik, Gustavsberg, Arabia og Royal Copenhagen. Tematisk utfordres kunstnerne som deltar til å i felleskap arbeide, fortolke og bearbeide den felles Nordiske porselenstradisjonen, sier han.

kunsthallgrenland.no

 

* På grunn av koronapandemien utsettes flere av aktivitetene til 2021. Se kunstforeningenes hjemmesider for mer informasjon om nye datoer.

Helene Duckert (4+4) Foto fra tidl. prosjekt

Michael Geertsen fra residens Guldager Gård (DK). Foto: Bettina Køppe