I denne utgaven utforsker vi hva som utløser et brennende engasjement og overbevisning. Vi beveger oss bakover og framover i tid og belyser kunstnerskap hvor sterk overbevisning og aktivisme er selve drivkraften for den kunstneriske utforskningen.

Vi hører om den nylig avdøde moteskaperen Vivienne Westwood. «Mest av alt gjorde hun klesdesign til et potent våpen i kampen for urettferdighet og undertrykking, som politisk kraft, som visuell vekker» skriver Ida Eritsland.
Les artikkelen om Vivienne Westwood gratis!

I vandreutstillingen «Hvem eier morgendagen? Politisk kunst fra Tangen-samlingen» hører vi om GRAS-gruppa og andre kunstnere som John Savio og Chrix Dahl. «Det var et stort engasjement, kanskje mer enn hva vi ser blant kunstnere i dag», hevder kurator for utstillingen Hanne Cecilie Gulstad.

Det sterke politiske engasjementet preger også arbeidene til Arne Ekeland og den unge, samiske kunstneren Anders Sunna. Ekelands kommunistiske ståsted fikk en avgjørende betydning i hans utvikling som kunstner – på godt og vondt.
Sunnas arbeider refererer til hans egen families kamp for sin samiske tilværelse i svenske Tornedalen i Sverige og storsamfunnets utnyttelse og undertrykkelse av det samiske samfunnet, før og nå.

«Kunstneren Lars Kristian Gulbrandsen var en modig mann», skriver Svein Thorud og gir et portrett av en kunstner med en iboende tro på egne evner og som våget å gå motstrøms.

Kvinnelige arkitekter og kunstveversker som virket rundt århundreskiftet 1800–1900 har frem til nå blitt viet lite oppmerksomhet. I boken «Kunstvæversker og Arkitekter. Kvinner i estetiske fag omkring 1900» og sin artikkel i denne utgaven av KUNST PLUSS, løfter Mathilde Sprovin frem disse pionerene og plasserer dem velfortjent inn i norsk kvinne- og kulturhistorie.
Redaktør Anne Marit Lunde & medredaktør Sten Nilsen.
God lesning og stor takk til våre skribenter og samarbeidspartnere!

KUNST PLUSS kan bestilles fra Tekstallmenningen eller fra Narvensen i hele landet. 

• Omslag: Arne Ekeland, Belsebub (u.d) © Arne Ekeland / BONO 2023. Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland. Arne Ekeland, Appell (1977), Viken fylkeskommunes kunstsamling. Foto: Anja Steen
• Foto 1: Gareth Cattermole / Getty Images
• Foto 2: Peder Austerud AS og Øystein Thorvaldsen
• Foto 3: Alf-Georg Dannevig
• Foto 4: Anders Sunna, Paskarova (1986). Foto: Kunstneren
• Foto 5: Arne Ekeland De siste skudd (1940). © Arne Ekeland / BONO 2023. Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland. Arne Ekeland, Okkupasjon (1944). © Arne Ekeland / BONO 2023. Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland.
• Foto 5: Ingeborg Abro, Mønster for billedvev (u.d). Foto: Norsk Folkemuseum.