Marie Persson Njajta fra Sverige deltok på kunstprogrammet til International Conference on Policy towards Indigenous Peoples: Lessons to be learned! i Sapporo 2017. Foto: Tomas Colbengtson

I hele 2017 har det samiske stått i fokus i den felles feiringen Tråante 2017. Jubileumsåret markerte at det var 100 år siden av samenes første landsmøte i Trondheim 6.–9. februar 1917. Målet med Tråante 2017 var å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv.

Også innen kunstfeltet har jubileet blitt feiret, blant annet med flere utstillinger knyttet til Tråante. Den mest slående markeringen var da Nordnorsk Kunstmuseum i to måneder forsvant, og gjennom en museumsperformance ble erstattet av det fiktive samiske kunstmuseet Sámi Dáiddamusea.

Norske Kunstforeninger valgte å markere Tråante 2017 med en spesialutgave av tidsskriftet Kunst Pluss nr. 3/4 2017. Utgaven hadde samisk kunst som hovedtema Mijjen kolonijalen aerpie – Vår koloniale arv, og deler av teksten var oversatt til samisk.

Kunst Pluss nr. 3/4 2017 ble presentert under kunstprogrammet til International Conference on Policy towards Indigenous Peoples: Lessons to be learned! i Sapporo 2017. Foto: Tomas Colbengtson

Men Kunst Pluss tok ikke bare for seg det samiske, men så på urfolk i et større perspektiv. Blant annet bidro kunstneren Julie Edel Hardenberg med en tekst om språklig og kulturell identitet på Grønland.

Det er nemlig ikke bare Tråante som feires i 2017, i år er det også ti år siden FNs generalforsamling vedtok erklæringen om urfolks rettighetet (UNDRIP). I forbindelse med dette ble det arrangert en internasjonal urfolkskonferanse i Sapporo i Japan, 30.11.–4.12. 2017. Tilknyttet konferansen International Conference on Policy towards Indigenous Peoples: Lessons to be learned!, var det også et eget kunstprogram med utstilling, workshop og performancer. Her bidro også flere av kunstnerne som ble presentert i Kunst Pluss, blant andre Julie Edel Hardenberg og Tomas Colbengtson. Spesialnummert av Kunst Pluss ble derfor også presentert under programmet.

Kunst Pluss 3/4 2017 er til slags i utvalgte Narvesen over hele landet. Dette temanummeret av Kunst Pluss er utgitt med støtte fra Kulturrådet og Fritt Ord.