Arild Våge Berge ved verket The Gravity Of a Lake Focused into One Point (2). Foto: Susanne Svenseid

Norske Kunstforeninger inviterer i samarbeid med Høstutstillingen til kunstnarpresentasjon med Arild Våge Berge, vinnar av Norske Kunstforeningers debutantpris 2018. Arrangementet går føre seg på Atelier Felix på Kunstnernes Hus fredag 12. oktober kl. 17.00–17.45. Presentasjonen vil synleggjere prosessen og arkivet rundt prosjektet The Gravity of a Lake Focused Into One Point, og ta for seg dei utstilte kunstverka sine koplingar til prosjektet sitt tematiske innhald. Alle interesserte er velkomne!

I  prosjektet The Gravity of a Lake Focused Into One Point utforskar Arild Våge Berge sin relasjon som kunstnar til ingeniørtradisjonane i familien. På 60 talet var Berge sin farfar leiar for utbygginga av Tussa Kraftstasjon i Hjørundfjorden på Sunnmøre. Prosjektet var krevjande, 11 liv gjekk tapt under utbygginga og kraftverket er den største endringa av landskapet i området i dag. I motsetting til andre menn i familien har Berge valt eit liv som biletkunstnar. Han har vore kritisk til inngrepet kraftutbygginga har påført landskapet. Samtidig har kraftstasjonen forma Berge sitt nære forhold til naturen og han har sidan barndomen vore ein del av dette miljøet.

Berge kombinerer materiale frå farfaren sitt private arkiv og objekt frå kraftstasjonen med eige prosessmateriale i eit prosjekt som handlar om teknologi, familiehistorie, landskap og arkiv. Han jobbar med samanstillingar og forskyvingar av dokument, objekt og bilete. Geologiske tidsrammer vert sett opp mot menneskeleg aktivitet. Minner og historiske hendingar flyt saman, og konfronterast med det stofflige, som premissgivar. Han undersøkjer teknologiens makt til å definere naturen og antyder at sjølv om han ikkje bygger demningar eller kraftledningar, så er kameraet han brukar som kunstnar likevel teknologi som gir tilgang til naturen. Kan eit fotografi eller ein skulptur i så fall også vere eit inngrep og forme korleis me forstår eit landskap i like stor grad som eit vasskraftverk?

Arild Våge Berge (f. 1983) kjem frå Ørsta på Sunnmøre. Han har bachelorgrad i fotografi og mastergrad i biletkunst frå Kunst og Designhøgskulen i Bergen. Han mottok i 2018 Norske Kunstforeningers debutantpris på Høstutstillingen.

Presentasjonen kan gjennomførast på norsk eller engelsk etter ønske frå publikum.

Meir informasjon: Kunstnarpresentasjon: Arild Våge Berge (Facebook-arrangement)