Ønsker kunstforeningen med formidlingen å skape opplevelse, nysgjerrighet, engasjement og refleksjon? Hvordan gjør man det i praksis, og hvordan blir de flotte intensjonene virkelighet? 21. oktober kan kunstforeningene lære mer om dette temaet av formidlingsrådgiver Anne Grethe Uldall. Kurset arrangeres i Haugesund Kunstforening, i et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Norske Kunstforeninger.

I dag kan man ikke lenger forvente et homogent publikum, og den moderne kulturinstitusjonen må forholde seg til et publikum som har mange forskjellige opplevelsesbehov, læringsmåter, forutsetninger og forventninger. Hvordan man kan komme dem i møte, vil vi se nærmere på i løpet av dette kurset.

På kurset vil vi arbeide med noen grunnleggende formidlingsgrep og hvordan de kommer til uttrykk i praksis: hva betyr det for eksempel å arbeide med dialog og flerstemmighet, og hvorfor er dette viktig? Og hva betyr arbeidet med disse begrepene helt konkret for utvelgelsen av verk, utstillingstekst eller omvisninger? Vi vil både gå gjennom teori og arbeide med praktiske og analytiske øvelser. Ut over å gjennomgå og diskutere grunnleggende formidlingstanker og -grep, vil vi teste ut den «verktøykassen» som er utviklet for Nasjonalmuseets arbeid med utstillinger. Alle deltakerne vil få et eksemplar av boken Verktøykassa.

Anne Grethe Uldall har mange års erfaring med utvikling og rådgivning i formidling av kunst til publikum. Hun har blant annet vært ansatt som formidlingskurator på Ny Carlsberg Glyptotek og Statens Museum for Kunst i København, og hun var formidlingsrådgiver på Nasjonalmuseet i Oslo fra 2013 til 2016.

Praktisk informasjon og påmelding

  • Tid: Lørdag 21. oktober 2017, kl. 10.00–15.00. Registrering fra kl. 09.30.
  • Målgruppe: Styremedlemmer og ansatte i kunstforeningene
  • Sted: Haugesund Kunstforening/Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, Haugesund
  • Påmeldingsfrist: 1. oktober 2017

Kurs inklusive lunsj er gratis. Reise og opphold dekkes av deltakerne selv. Påmeldingen er bindende. Det er plass til 25 deltakere på kurset, og det er derfor satt en begrensning på maksimum to deltakere fra hver kunstforening.

Påmelding via e-post til post@kunstforeninger.no senest 1. oktober.

Opplys om følgende i påmeldingen:

  • Navn
  • Kunstforening
  • Styreverv/rolle i kunstforeningen
  • E-post
  • Mobil
  • Eventuelle matallergier

Vi tar forbehold om nok påmeldte for å gjennomføre kurset.

Spørsmål om kurset kan rettes til post@kunstforeninger.no eller telefon 22 42 20 35.