Anna Christina Lorenzen mottar prisen for tresnittet An Uncut Line (Eques).

Anna Christina Lorenzen mottar Norske Kunstforeningers debutantpris 2017 for An Uncut Line (Eques).  Juryen lot seg overbevise av verkets spennende billedverden, og av at tresnittets store format utnytter grafikkens maksimumsrammer til fulle.

Norske Kunstforeningers debutantpris på 50 000 kroner tildeles årlig en kunstner som er debutant på Høstutstillingen. Formålet med prisen er å synliggjøre og løfte fram yngre, uetablerte samtidskunstnere i Norge. Prisen setter også søkelys på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere og kunstforeninger. Ofte fungerer nettopp de 162 kunstforeningene i landet, som et springbrett for unge kunstnere, og sammen gjør de ny kunst tilgjengelig for publikum over hele Norge.

– Det betyr mye for meg som kunstner å få denne anerkjennelsen. Det er en stor ære å bli tildelt denne prisen i den nasjonale sammenhengen Høstutstillingen representerer. Selv om det er et enkeltverk som er stilt ut og som ble valgt ut av juryen, føles prisen som en anerkjennelse av de årene og den innsatsen jeg har lagt i kunsten, sier prisvinner Anna Christina Lorenzen.

Verket består av et todelt sort tresnitt som er trykket over mangefarget papir hvor linjen og tegningen framtrer som en negativ. Juryen påpeker at verkets samlede størrelse, 304 x 260 cm, utfordrer formatet og fanger betrakteren. Motivet er en del av  en serie som viser kunstnerens pågående undersøkelse av kroppsspråk, gester og positurer som visuell markør for status, kjønn, kulturell, etnisk identitet og historisk tilhørighet.

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet: Arbeidet An Uncut Line har et effektivt formspråk samt utprøvende og spennende billedverden. Formatet og de figurative motivene forholder seg i målestokken 1:1 til kunstnerens egen kropp, samtidig som at trykkenes dimensjon tar i bruk det maksimale grafikkpresseformatet for tresnitt.

– Jeg tror at prisen betyr mye i form av å nå et publikum som ellers ikke hadde blitt kjent med arbeidet mitt. Jeg tenker at mitt kunstnerskap er et bidrag til mangfoldet i norsk samtidskunst, og håper mange vil ha glede av og interesse for at vi har en så rik og mangefasettert kunstscene.

 

Prisvinner Anna Christina Lorenzen.

Til Høstutstillingen 2017 kom det inn over 2000 søknader. 88 kunstnerne/kunstnergrupper er valgt ut, og av disse er omtrent halvparten debutanter.

– I løpet av de siste tre årene har jeg flyttet fra mitt nettverk i Bergen, der jeg studerte og så etablerte meg som kunstner etter KHiB. I tillegg har jeg, som mange andre profesjonelle kunstnere, investert mye tid og energi i å ta en tilleggsutdanning (PPU-studie) og begynne i en jobb som gir meg en langsiktig sikring av livssituasjon, nettopp for å kunne jobbe som kunstner uten å måtte leve fra hånd til munn. Denne prosessen har tatt, og tar, sin tid og sitt fokus og jeg er derfor spesielt takknemlig for å motta denne prisen på dette tidspunktet. Jeg føler meg rett og slett svært motivert til å stå på!

Prisen overrekkes under den offisielle åpningen av Høstutstillingen lørdag 16. september.

 

Anna Christina Lorenzen (f. 1981) har utdanning fra HAW Hamburg og bachelor- og mastergrad i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Lorenzen har hatt flere separatutstillinger, og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger og kunstfestivaler i inn- og utland. I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning innen kunst fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og er ansatt som faglærer ved Steinerskolen i Bærum.

Juryen for prisen har i 2017 bestått av:

  • Kalle Eriksson, styremedlem, Norske Kunstforeninger
  • Elena Perez, daglig og kunstnerisk leder, Trondhjems Kunstforening
  • Trond Rørvik, styreleder, Sandnes Kunstforening/Rogaland Fylkeskunstlag
  • Kristine Fornes, jurymedlem, Den Nasjonale Jury, Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen