Talkshowet Skole-Petter Anna presentert i Kåfjord i forbindelse med Riddu Riđđu-festivalen, 2019. Foto: Edel Olsen, Samisk bibliotektjeneste, Troms og Finnmark fylkesbiblotek.

NB!: Etter råd fra helsemyndighetene angående Covid-19, beklager vi at vi dessverre må avlyse markeringen Voi voi, vi er på utstilling! – Seminar i Aurskog, med kunst fra Sápmi, i Aurskog-Høland Kunstforening, Aur prestegård i Aurskog Høland, lørdag den 14. mars. Arrangementet vil bli gjennomført på et senere tidspunkt.

I forbindelse med at Norske Kunstforeninger har mottatt 1 million kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til formidlingsprosjektet og utstillingen, Voi voi, vi er på utstilling! med kunst fra Sápmi, inviteres det til dagsseminar i Aurskog Høland Kunstforening, Aur prestegård i Aurskog Høland, lørdag den 14. mars. 

Prosjektet skal i 2020 og 2021 formidle samisk kunst og historie til barn og voksne over hele landet gjennom workshops, utstillinger, foredrag og kunstnersamtaler. Det tyngste nedslagsfeltet vil være sør for de nordligste fylkene, og intensjonen er å øke kunnskapen innen det samiske kunst- og kulturfeltet. Voi voi, vi er på utstilling! er et samarbeid med Samisk senter for samtidskunst i Karasjok.

Programmet den 14. mars består av presentasjon av deler av det satiriske talkshowet «Skole-Petter Anna», av Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm. Unni Fjellheim vil holde et foredrag om snijpetjohpe/Skjoldlua, Irene Snarby holder et foredrag om transnasjonal samisk kunst og Ánde Somby fremfører et tjueminutters verk med utgangspunkt i joik.

Aurskog Høland Kunstforening er en av 10 kunstforeninger som i løpet av 2020-2021 får besøk av prosjektet, som starter 18. september 2020 i Stjørdal Kunstforening.

Portrett av Ánde Somby, 2017. Foto: Elin Margrethe Wersland

Program

Arrangementet starter kl. 12 og har varighet til kl. 16. Det blir en 45 minutters pause hvor det er mulig å kjøpe lunsj.

Unni Fjellheim vil holde et foredrag om snijpetjohpe/skjoldlua. I foredraget drar hun linjene fra den tradisjonelle sørsamiske lua og anvendelsen av denne og videre frem til i dag, hvor en kan se hvordan luas design gradvis har utviklet seg og endt opp som det vi i dag kjenner som Skjoldlua eller snipplua og Østerdalslue. Unni Fjellheim kommer fra en familie med reinsdriftsutøvere og hun er engasjert i sørsamisk tradisjon og kampen for samiske rettigheter i en tid hvor reindriftsutøvere opplever stadig innskrenking av reinens beite- og kalveområder.

Forfatter og PhD-stipendiat, Irene Snarby, vil holde et foredrag om transnasjonal kunst. De siste årene har samisk kunst blitt eksponert internasjonalt i mange sammenhenger, blant annet på Documenta 14 i 2017 og på Venezia-biennalen i fjor. Men selv om oppmerksomheten har økt, er det på ingen måte nytt at det samiske orienterer seg på tvers av landegrenser. Dette er naturlig siden Sápmi er en del av et nord som ikke kan forstås som annet enn en transnasjonal størrelse.

Forfatter, joiker og musiker Ánde Somby vil fremføre en ulvejoik med 20 minutters varighet.

Somby kommer opprinnelig fra Tana og til daglig er han også førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, UiT (Norges Arktiske Universitet). Ánde Somby har også engasjert seg innen den tradisjonelle joiken og har den siste tiden rettet kritikk mot UiT/Tromsø Museums musikksamling også kalt «Joikesamlinga» for å unnlate å tilgjengeliggjøre originalopptakene til fri benyttelse, noe han mener er særdeles viktig siden de siste personene relatert til forståelsen og nyansering av lydmaterialet, er i ferd med å gå bort.

Anna Anita Guttorm og Elin Margrethe Wersland vil presentere deler av talkshowet «Skole-Petter Anna». Talkshowet omhandler kunst, satire og kulturformidling. Begge har bakgrunn innen kunst- og kulturjournalistikk og kulturformidling. Formidlerne bruker kunsten som inngangsport for å kunne snakke i metaforer om vanskelige ting som kolonisering/dekolonisering, tilbakeføring av samisk kulturarv og kulturminner (Båsteede). Et alvorlig tema blir presentert på en humoristisk måte. I stedet for resignasjon, blir problematikken snudd på hodet i en form for «samifisering».

Transport til Aurskog Høland

Aurskog Høland Kunstforening er en del av Aur Prestegård, og holder til i Aurskog.

Fra togstasjonen/bussterminalen på Lillestrøm, går buss 470 hver hele time. Det tar 36 minutter til Aur Prestegård. Se ruter.no

Det er også mulig å ta taxi fra Lillestrøm jernbanestasjon. Ønsker man å forhåndsbestille taxi, kan man kontakte:

Taxus Akershus AS,
E-post: vl@taxus.no
www.taxus.no

67 10 00 50

Pressekontakter