Norske Kunstforeninger ønsker velkommen til årsmøte i Oslo 22. april 2023!

Hver kunstforening har en stemme på årsmøtet, og navn på foreningens årsmøtedelegat må meldes inn senest 1. mars.

Sakspapirer sendes ut 20 dager før årsmøtet, til kunstforeningens postadresse. Årsmøtedelegater kan i etterkant søke om reisestøtte dersom reiseutgiftene overstiger 1000 kroner. Norske Kunstforeninger har en pott på 20 000 kroner som fordeles på de som søker. Reise må skje på rimeligste måte. Merk at kunstforeningen må ha betalt medlemskontingenten til Norske Kunstforeninger for 2023 for å ha stemmerett på årsmøtet.

Påmelding av delegater til årsmøtet skjer via medlemssystemet HyperSys, der alle kunstforeningene har mottatt en invitasjon. Det er bare personen som skal stemme på vegne av foreningen, som skal meldes på som årsmøtedelegat. Mange har allerede meldt på delegat. Dere trenger ikke å gjøre dette igjen.

Merk at det bare er mulig å melde på en delegat som har et styreverv. Hvis dere har hatt årsmøte i 2023 må dere registrere nye styremedlemmer og avløse det gamle styret i HyperSys før dere melder på delegaten.

Tid: 22. april 2023, kl. 10.00-12.00
Sted: Oslo Scene, Rosenkrantzgate 7,  Oslo
Frist for innmelding av delegat: 1. mars

Innmelding av delegat: https://kunstforeninger.hypersys.no

Merk at alle styremedlemmer i kunstforeningene har en brukerprofil knyttet til sin personlige e-postadresse. Dersom du ikke tidligere har logget inn i HyperSys følger du oppskriften for førstegangsinnlogging.

Påmelding skjer fra kunstforeninger.hypersys.no https://kunstforeninger.hypersys.no.
Invitasjonen til Norske Kunstforeningers årsmøte 2023 finner du også ved å trykke på Arrangementer i menyen øverst