Grunnet tekniske utfordringer hos leverandøren må vi flytte delegatpåmelding fra HyperSys til Google forms. 

Hver kunstforening har en stemme på årsmøtet, og navn på foreningens årsmøtedelegat må meldes inn senest 5. mai.

Hver kunstforening har én stemme på årsmøtet. Delegaten stemmer på vegne av kunstforeningen. Det må være et styremedlem i kunstforeningen som innmelder delegaten på vegne av kunstforeningen.  Det kan kun innmeldes en delegat fra hver kunstforening.  Representanter fra fylkeslag har ikke stemmerett.

Sakspapirer sendes ut 20 dager før årsmøtet, til kunstforeningens postadresse. Årsmøtedelegater kan i etterkant søke om reisestøtte dersom reiseutgiftene overstiger 1000 kroner. Norske Kunstforeninger har en pott på 20 000 kroner som fordeles på de som søker. Reise må skje på rimeligste måte. Merk at kunstforeningen må ha betalt medlemskontingenten til Norske Kunstforeninger for 2024 for å ha stemmerett på årsmøtet.

Påmelding av delegater til årsmøtet skjer via lenke til Google Forms.

Tid: 25. april 2025, kl. 09.00-11.00
Sted: Thon Hotell Nordlys, Moloveien 14, Bodø.
Frist for innmelding av delegat: 5. mai

Innmelding av delegat:  https://forms.gle/rAHwukPzUFejV1U49