Kunstforeningens delegat har tale- og stemmerett. Her har Kenneth Varpe fra Kunsthall Stavanger ordet under årsmøtet i 2014.

Norske Kunstforeninger ønsker velkommen til årsmøte i Haugesund 11. mai 2019! Hver kunstforening har en stemme på årsmøtet, og navn på foreningens årsmøtedelegat må meldes inn senest 25. april.

Sakspapirer sendes ut 20 dager før årsmøtet, til kunstforeningens postadresse. Årsmøtedelegater kan i etterkant søke om reisestøtte dersom reiseutgiftene overstiger 1000 kroner. Norske Kunstforeninger har en pott på 20 000 kroner som fordeles på de som søker. Reise må skje på rimeligste måte. Merk at kunstforeningen må ha betalt medlemskontingenten til Norske Kunstforeninger for 2019 for å ha stemmerett på årsmøtet.

Påmelding til årsmøtet skjer via medlemssystemet HyperSys, der alle kunstforeningene har mottatt en invitasjon. Det er bare personen som skal stemme på vegne av foreningen, som skal meldes på som årsmøtedelegat. Påmelding for eventuelle andre deltakere er ikke nødvendig – selve årsmøtet er åpent for alle.

Merk at det bare er mulig å melde på en delegat som har et styreverv. Hvis dere har hatt årsmøte i 2019 må dere registrere nye styremedlemmer og avløse det gamle styret i HyperSys før dere melder på delegaten.

Tid: 11. mai 2019, kl. 09.00-12.00
Sted: Scandic Maritim, Åsbygata 3, Haugesund
Frist for innmelding av delegat: 25. april
Innmelding av delegat: https://kunstforeninger.hypersys.no

Årsmøtet arrangeres i forbindelse med kunstfestivalen Avtrykk. Dersom du ønsker å delta på arrangementer, aktiviteter og måltider under festivalen, må du i tillegg melde deg på festivalen: Program og påmelding til Avtrykk

Veiledning til påmelding – steg for steg

Er det lenge siden sist du brukte HyperSys, eller synes du det er vanskelig å finne fram? Under finner du en veiledning som steg for steg viser hvordan du melder på en årsmøtedelegat.

Merk at alle styremedlemmer i kunstforeningene har en brukerprofil knyttet til sin personlige e-postadresse. Dersom du ikke tidligere har logget inn i HyperSys følger du oppskriften for førstegangsinnlogging.

1. Påmelding skjer fra kunstforeninger.hypersys.no https://kunstforeninger.hypersys.no Invitasjonen til Norske Kunstforeningers årsmøte 2018 finner du også ved å trykke på Arrangementer i menyen øverst.

2. Trykk på tittelen på arrangementet.

3. Trykk deretter på Meld på XX Kunstforening

4. Under Årsmøtedelegat, trykk Meld på. Du vil også se hvor mange invitasjoner som er brukt til nå.

6. Velg personen du søkte opp. Legg til eventuelle kommentarer og trykk Meld på. Du vil da få opp en liste over påmeldte fra deres kunstforening.

 

Trenger du hjelp til innlogging eller påmelding? Ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no, så loser vi deg gjennom det!