Fra Norske Kunstforeningers årsmøte i 2016.

Norske Kunstforeninger ønsker velkommen til digitalt årsmøte lørdag 24. april kl. 10.30–12.30! Hver kunstforening har en stemme på årsmøtet, og foreningens årsmøtedelegat må meldes på senest 15. april.

Påmelding til årsmøtet skjer via medlemssystemet HyperSys, der alle kunstforeningene har mottatt en invitasjon til å melde på en årsmøtedelegat. I tillegg er fylkeslagene som er tilsluttet Norske Kunstforeninger invitert til å melde på en representant uten stemmerett.

Merk at det bare er mulig å melde på en delegat som har et aktivt styreverv. Hvis oversikten over styret ikke er oppdatert i HyperSys, må dere registrere nye styremedlemmer og avløse det gamle styret i HyperSys før dere melder på delegaten.

Etter påmeldingsfristen, vil alle påmeldte motta invitasjon til og informasjon om digitalt møte på e-post. De som kjenner seg usikre på den digitale møteformen, vil dessuten få tilbud om å delta i et testmøte noen dager før årsmøtet, for å gjøre seg kjent med den tekniske løsningen.

Saksliste og sakspapirer sendes ut senest 20 dager før årsmøtet, til kunstforeningens postadresse. Merk at kunstforeningen må ha betalt medlemskontingenten til Norske Kunstforeninger for 2021 for å ha stemmerett på årsmøtet. Spørsmål om kontingentbetaling, kan rettes til hanne.houen@kunstforeninger.no.

Norske Kunstforeningers årsmøte
Tid: 24. april 2021, kl. 10.30–12.30
Sted: Digitalt
Frist for innmelding av delegat: 15. april
Innmelding av delegat: www.kunstforeninger.hypersys.no

Veiledning til påmelding – steg for steg

Er det lenge siden sist du brukte HyperSys, eller synes du det er vanskelig å finne fram? Under finner du en veiledning som steg for steg viser hvordan du melder på en årsmøtedelegat.

Merk at alle styremedlemmer i kunstforeningene har en brukerprofil knyttet til sin personlige e-postadresse. Dersom du ikke tidligere har logget inn i HyperSys følger du oppskriften for førstegangsinnlogging.

1. Påmelding skjer fra kunstforeninger.hypersys.no Invitasjonen til Norske Kunstforeningers årsmøte 2021 finner du å trykke på Arrangementer i menyen øverst.

2. Trykk på tittelen på arrangementet.

3. Trykk deretter på Meld på XX Kunstforening

4. Under Årsmøtedelegat, trykk Meld på.

6. Velg personen du søkte opp. Velg om du ønsker å delta på testmøte i forkant av årsmøtet. Legg til eventuelle kommentarer og trykk Meld på.

 

Trenger du hjelp til innlogging eller påmelding? Ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no, så loser vi deg gjennom det!