Som et resultat av tidligere samarbeid arrangerte Norske Kunstforeninger den nordiske konferansen «Kunstens verdi i tallenes tid» i Oslo i 2016. Foto: Norske Kunstforeninger

Sveriges Konstföreningar har sammen med Norske Kunstforeninger søkt om, og fått innvilget, 25 000 kroner i oppstartsmidler fra Nordisk Kulturfond. Midlene skal brukes til å styrke samarbeidet mellom paraplyorganisasjonene, og se på mulighetene for et utvidet nordisk og europeisk samarbeid.

Siden 2013 har Norske Kunstforeninger hatt et godt samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner, Sveriges Konstföreningar og Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger. Det har blant annet resultert i to nordiske konferanser i 2013 og 2016, og flere møter med erfaringsutveksling. På grunn av mangel på ressurser har Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger nylig trukket seg fra samarbeidet.

Oppstartmidlene gir mulighet til å undersøke hvordan vi nå kan videreutvikle det nordiske og europeiske samarbeidet, som kan gi ny kunnskap og inspirasjon både til de lokale kunstforeningene og paraplyorganisasjonene. For å finne de beste ideene til felles framtidige prosjekter vil vi ved hjelp av oppstartsmidlene gjennomføre to møter, et i Finska Konstföreningen/Helsingfors Konsthall i Helsingfors, og et hos Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine (ADKV) i Berlin.

I møtet med Finska Konstföreningen skal vi se på muligheter for samarbeid mellom kunstforeningene i Norden. Håpet er å kunne identifisere felles utfordringer og mål, og utvikle ulike typer samarbeidsprosjekter som kan styrke og synliggjøre kunstforeningene på den nordiske samtidskunstscenen.

For å undersøke hvordan vi kan styrke det nordiske kunstforeningsnettverket og skape et bredere internasjonalt samarbeid, vil vi også ha møte med paraplyorganisasjonen Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine (ADKV).  I Tyskland drives kunstforeningene som profesjonelle ikke-kommersielle kunsthaller med flere ansatte, og har program av høy kunstnerisk kvalitet. Vi ønsker derfor å lære av hvordan de tyske kunstforeningene arbeider, og se på om de kan fungere som forbilder og partnere i framtidige internasjonale prosjekter.