Også i år er blir det full momskompensasjon og rekordhøy utbetaling til lag og foreninger med over 2 milliarder kroner. Dette er en økning på om lag 200 millioner kroner.  Til kultur- og kunstforeninger blir det utbetalt 174 millioner kroner. Av disse pengene har Norske Kunstforeninger mottatt 4.597.897 kroner for videre utbetaling til kunstforeningene.

– Kvar einaste dag er frivilligheita med på å gje folk over heile landet ein betre kvardag med meir fellesskap, tryggleik og omsorg. I disse dagar betaler vi i regjeringa ut full momskompensasjon til lag og foreiningar over heile landet, frå Matsentralen Vestland til Frivilligsentralen i Sarpsborg, Bjørnevatn idrettslag, Dissimilis og fleire tusen andre. Med full momskompensasjon kan frivilligheita bruke meir tid på aktivitet og mindre tid på administrasjon og rapportering – og så får dei jo meir pengar å rutte med, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Får 100% av søknadsbeløpet i år også
Som i fjor blir det full kompensasjon i år også. Ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble etablert i 2010 og har som formål å fremme frivillig aktiviteter. Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert momsutgifter på innkjøpte varer og tjenester.  I år har den totale potten økt med 130 millioner kroner og gir 100% kompensasjon til alle kunstforeningene som har søkt.

Snarlig utbetaling
Fra 77 kunstlag og kunstforeninger som søkte i fjor, har tallet i år økt til 86 søkere. Det er veldig positivt. I år overfører Norske Kunstforeninger totalt 4.597.897 kroner til kunstforeningene.

Det er store forskjeller i hvor mye som blir utbetalt til den enkelte kunstforening. Noen får under 1000 kroner, mens andre får over 800 000 kroner. Statistikken viser at tildelingene er sammenlignbare med den totale søknadsmassen, og følger de samme intervallene som den totale fordelingen av momskompensasjonen.

Norske Kunstforeninger søker på vegne av kunstforeningene etter forenklet modell. Det betyr at kunstforeningene ikke trenger å dokumentere de faktiske momskostnadene. Dette blir estimert på bakgrunn av de totale driftskostnadene.

Pengene blir utbetalt til kunstforeningene så snart Norske Kunstforeninger har mottatt overføringen fra Lotteri- og stiftelsetilsynet. Tilskuddet kan benyttes fritt i kunstforeningens virksomhet og krever ingen rapportering om bruk

Tildelingsliste blir sendt på e-post til kunstforeningene, og kan benyttes som vedlegg til regnskap.

Les mer om Nøkkeltall momskompensasjon på varer og tenester hos lotteristift.no