Til søkere av momskompensasjon for regnskapsåret 2022

Årets momskompensasjon er nå klar og blir overført til kunstforeningene i morgen, torsdag 21.12. Heller ikke i år er det noen avkorting av kompensasjonen.

Vedlagt er liste over årets mottakere, som ved behov kan brukes som regnskapsbilag.

Ha en riktig god juleferie!