Pengegaver til kunstforeningen gir nå giveren rett på skattefradrag.

Mottar kunstforeningen pengegaver eller donasjoner? Personer eller bedrifter som har gitt gaver på mellom 500 og 50 000 kroner, vil få skattefradrag for gaven de har gitt til kunstforeningen i kalenderåret 2020.

Ordningen med skattefradrag skal stimulere til at flere gir gaver til frivillige organisasjoner. Over 800 000 skatteytere mottok skattefradrag for gaver i 2017. Omfanget på gaver registrert i skattefradragsordningen har økt hvert år siden den ble innført, og i 2017 ble det gitt gaver for over 4 milliarder kroner. Over 600 organisasjoner er godkjent for å motta gaver med fradragsrett for giveren.

Fra 2020 er Norske Kunstforeninger, og dermed våre medlemsforeninger, registrert som en organisasjon Skatteetaten har godkjent for gavefradrag.

Gavene må rapporteres inn via Norske Kunstforeninger

For at de som har gitt gaver til dere skal få skattefradrag, må kunstforeningen en gang per år sende Norske Kunstforeninger informasjon om alle gavene.

Oversikten må inneholde:

  • 11-sifret fødselsnummer (personlig giver)
  • organisasjonsnummer (bedrift)
  • navn på giver
  • beløp per gave
  • e-post til giver

Frist for innrapportering er 10. januar 2021 for gaver mottatt i 2020.

Opplysningene sendes inn i et eget skjema. Dersom dere har mottatt gaver, ta kontakt med Hanne Houen på hanne.houen@kunstforeninger.no, for å få tilsendt skjema og mer informasjon om rapporteringen.

Vi vil rapportere inn en samlet oversikt til Skatteetaten over gavene, slik at alle gavegivere automatisk får opp gavebeløp og fradrag i skattemeldingen sin.

Vi trenger e-postadresse til giverne for å sende dem lovpålagt informasjon om at vi har rapportert gavene til Skatteetaten. Alle personopplysninger vil behandles konfidensielt hos oss, og ikke brukes til andre formål enn rapporteringen til Skatteetaten.

Merk at denne ordningen bare omfatter rene gaver eller donasjoner, som ikke gir giveren rett til motytelser (sponsormidler eller medlemskontingent er dermed ikke inkludert). Hvis forening og giver avtaler en motytelse, for eksempel bruk av giverens logo i materiell, er det ikke en gave.