Alta og Hammerfest kunstforeninger åpnet utstillingen “NåDa/DálDalle/NytSilloin – ungdom, samtidskunst og kulturminne” på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest torsdag 20. juni.

Utstillingen er et resultat av et kunstprosjekt hvor seks ungdommer under veiledning av profesjonelle samtidskunstnere har laget kunstneriske uttrykk med utgangspunkt i kulturminnet Struves meridianbue. Kunstnerene Lisa Helstrøm Jørgensen og Matti Aikio har veiledet ungdommene tanke- og arbeidsprosesser, metode og konseptutviklingen som ligger bak det å skape kunst. Utstillingen ble først vist i Alta Kunstforening. Du kan besøke utstillingen på Gjenreisningsmuseet i hele sommer.

Struves meridianbue er ikke bare et lokalt kulturminne, men en del av en serie målepunkter i Europa som står på UNESCOs verdensarvliste. Meridianbuen var astronomen Friedrich Georg Wilhelm von Struves prosjekt for nøyaktig å bestemme jordens form og størrelse.

Etter at Inge Berg Hansen fra Alta Kunstforening ønsket velkommen, fortsatte fagdirektør i Kartverket, Per Christian Bratheim, med foredraget “Struves meridianbue – hvordan måle verden?”. Førsteamanuensis Steffen Fagernes Johannessen fra Universitetet i Sørøst-Norge holdt deretter foredraget “Kunsten å arve verden – mot en progressiv kulturarvforståelse.” Foredragene dannet en faglig nyttig ramme rundt utstillingen og prosjektet NåDa. Guri Aronsen fra Hammerfest Kunstforening sto for åpningen av selve utstillingen før prosjektkunstner Lisa Helstrøm Jørgensen og utstillerne Fay Tomvik og Nora Markussen Kristiansen guidet oss deretter rundt i utstillingen.

Prosjektet er en del av Norske Kunstforeningers prosjekt NåDa, hvor ungdom skaper kunst sammen med profesjonelle kunstnere med utgangspunkt i lokale kulturminner. Ungdom, samtidskunst og kulturminner.

Les mer om NåDa her: https://www.kunstforeninger.no/prosjekter/naada/

Utstillere:
Nora Markussen Kristiansen
Fay Tornvik
Dina Raminta Larsen
Sonja Berit Inga Sallay
Ellen Ottem
Victoria Havik Nilsen

Prosjektkunstnere:
Matti Aikio og Lisa Helstrøm Jørgensen.

Prosjektet er støttet av:

Norske kunstforeninger
Sparebankstiftelsen DnB
Kulturrådet Norsk Kulturfond
Riksantikvaren
Troms og Finnmark fylkeskommune
Alta Kommune
Ishavskraft
Alta Kraftlag
Statnett
GeoNord