Tegning ved slaggveggen. Foto: Halden Kunstforening

Et gammelt spinneri danner rammen for Halden Kunstforenings NåDa-prosjekt. I samarbeid med kunstner Siri Austeen har ungdommer siden i høst undersøkt området gjennom sansetegning, lydvandringer, registreringsteknikker, tegning og lydopptak.

NåDa er et prosjekt om samtidskunst og kulturarv for ungdom i alderen 12–18 år. Gjennom aktiv deltakelse skal ungdommer i samarbeid med en billedkunstner skape kunstprosjekter med utgangspunkt i lokale kulturminner. NåDa består av prosjekter i 10 kunstforeninger landet rundt, og gjennomføres i perioden 2017–2019. Prosjektet er initiert av Norske Kunstforeninger, og er gjort mulig gjennom en nasjonal gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

De fleste av kunstforeningene som deltar er nå i en planleggings- og utviklingsfase. De har valgt kulturminne og kunstner, men ikke startet opp den delen av prosjektet som involverer ungdommene ennå. Unntaket er Halden Kunstforening, som allerede i høst startet opp for fullt. Deres NåDa-prosjekt tar utgangspunkt i området rundt Spinneriet, en nedlagt bomullsfabrikk i Tistedal.

Lydvandring med spinneriet i bakgrunnen. Foto: Halden Kunstforening

Fabrikken var Norges første mekaniserte spinneri (1813–1971), men huser i dag et kunstnerfellesskap. Halden Kunstforening har valgt gjøre NåDa-prosjektet i samarbeid med kunstner Siri Austeen, en av kunstnerne som har atelier i den gamle fabrikken.

I et stort område rundt fabrikken finner vi gjenglemte og overgrodde skatter fra fortiden, en intakt lyktestolpe står ensom i en gjengrodd skog og vitner om veien opp til fabrikkene og sagbrukene ved fossen. Det er slaggblokker fra Cathrineholm jernverk som ble benyttet som bygningsmaterialer og støttemurer for vei. I dag er disse «veggene» skjult bak kratt. Fossen er et eventyr i seg selv fylt av vann og spennende lyder. I en container ble det funnet en flik av et lokalt designet bomullsstoff med spinneriets logo på. Her bugner det av inspirasjon, kulturminner og industrihistorie.

 

En rød tråd fra sansetegning, broderi og linosnitt. Stoffet det broderes på er fra Spinneriet. Foto: Halden Kunstforening

Prosjektet startet høsten 2017 med sanseøvelser, hvor det estetiske ble formet av reflekser og lyttende spontanitet. Ungdommenes tilstedeværelse ble vektlagt, lydlige rom ble sanset og kartlagt. Det ble laget selvportrett i blinde og beskrivelser av funn i naturen på et stykke papir mens fingertuppene utførte taktile undersøkelser av objektet. På Spinneriet, på Tistedal skole og ute i området rundt Spinneriet har det vært workshop med sansetegning, lydvandringer, forskjellige lytteteknikker, registreringsteknikker, tegning og lydopptak. Tegninger er overført til broderi og til linosnitt.

Ungdommene som er med i prosjektet er elever ved Tistedal skole. Mange av ungdommene har eldre familiemedlemmer som tidligere jobbet på fabrikkene i området. Lejla Cirkic og Hanne Rød, som begge er lærere på Tistedal skole, er også en del av prosjektet.

Mye informasjoner samlet inn og grunnlaget lagt, og videre skal deltakerne skal selv være med på å stake ut kursen med tanke på teknikker og utrykk de ønsker å fokusere på i sin prosess. Det blir utstilling i «Scenerommet» på Spinneriet i perioden 26. mai til 3. juni.

Lydkunstner Siri Austeen i arbeid med elevene. Foto: Halden Kunstforening

Siri Austeen har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim, Accademie de Belle Arte, Italia og Academy of Fine Arts, Tsjekkia. Hun bor i Oslo og er som nevnt en del av kunstnerfelleskapet i Tistedal. Hun er opptatt av forbindelser mellom lyd, sted og identitet. Austeen er lydkunstner og har bred erfaring med undervisning gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Hun er et aktivt medlem av Concerned Artists Norway som særlig fokuser på kunstens rolle knyttet til økologi og omstillingsprosesser. I egen kunstpraksis lar hun seg inspirere av arbeidet til den canadiske komponisten R. Murray Shafer og hans publikasjoner bl.a. «Ear Cleaning» og «A Sound Education:100 Exercises in Listening and Soundmaking». Boken «How to Read Nature», av Tristan Gooley en også en inspirasjonskilde. Hun har deltatt på en rekke separat- og gruppeutstillinger.

Lydopptak i skogen. Foto: Halden Kunstforening

Lydkunstner Siri Austeen og elevene i arbeid. Foto: Halden Kunstforening