Seljord Kunstforening har klart å få til et godt samarbeid med reiselivet. Målet er å få reiselivet til å ta med kunstforeninger og andre kulturaktører med i reiseoppleggene sine. Reiselivsnæringen i regionen arrangerer 21. og 22. september en konferanse om «Kultur og reiseliv som stadsutvikling».

Mytiske Telemark har i en fireårig prosjektperiode opparbeidet kunnskap om bruken av myter og kunst i reiselivet. Dette vil bli formidlet på konferansen. Målet er at dette vil føre til økt satsing på kultur i reiselivet.

PS! Påmeldingsfrist: 1. september!