Kritikerlaget har offentliggjort de nominerte til Kunstkritikerprisen 2021 og utstillings- og formidlingsprosjektet Voi Voi, vi er på utstilling! er en av tre nominerte til prisen.

Kritikerlaget skriver i sin begrunnelse at Voi voi, vi er på utstilling! viste hvorfor samiske kunstnere kan og bør være en mer sentral del av det norske kunstfeltet, og presenterte på forbilledlig vis hvordan et fruktbart samarbeid mellom etablerte kunstinstitusjoner og samiske fagpersoner kan foregå.

Det er en stor ære og svært gledelig å bli nominert til Kunstkritikerprisen 2021. Nominasjonen til Kunstkritikerprisen 2021 går også til alle kunstforeninger og frivillige som har deltatt i prosjektet og til alle de involverte kunstnerne og formidlerne, sier Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger.

Norske Kunstforeninger er med sine 145 kunstforeninger og kunstlag, den eneste landsomfattende organisasjonen som har mulighet til å presentere en serie med utstillinger og prosjekter med et høyt kunstnerisk nivå på så mange ulike steder.

Intensjonen med dette prosjektet og samarbeidet med Sámi Dáiddaguovddáš (Samisk senter for samtidskunst), har vært å presentere kunstnere med bakgrunn i Sápmi i kunstforeninger hovedsakelig i den sørlige landsdelen. Interessen har vært stor i kunstforeningene og blant publikum, uttaler prosjektleder Sten Nilsen for Voi voi, vi er på utstilling! og fremhever at prosjektet har hatt et omfattende formidlingsprogram og hundrevis av skoleelever har fått innsikt i og mer kunnskap om samisk kunst og kultur.

Vi er svært takknemlige for den økonomiske støtten vi har mottatt fra Sparebankstiftelsen DNB, Fritt Ord, Sametinget og Norsk kulturråd. Uten denne støtten ville ikke utstillings- og formidlingsprosjektet Voi voi, vi er på utstilling! latt seg gjennomføre, avslutter Susanne Svenseid.

Kritikerlaget seksjon for kunst delte i april 2009 for første gang ut Kunstkritikerprisen. Prisen deles ut på bakgrunn av nominasjoner innsendt av Seksjon for kunsts medlemmer. Den endelige juryeringen foretas av arbeidsutvalget for Norsk kritikerlags seksjon for kunst.

De andre nominerte denne gang er Børre Sæthre, The Sound of the Atom Splitting, Nitja senter for samtidskunst Opplevelser av olje, Stavanger kunstmuseum.

Det er medlemmene i Seksjon for kunst som kårer prisvinneren gjennom uravstemning. Prisen er utformet av billedkunstner Arne Nøst. Tidspunkt og sted for prisutdelingen vil bli offentliggjort senere.

 

Les mer om prosjektet Voi voi, vi er på utstilling!

Les mer om Kritikerprisen 2021 og de nominerte