Prosjektet vil gi barn og unge en større innsikt og forståelse blant annet for begreper som duodji (tradisjonell samisk brukskunst). Her: Outi Pieski, eksempel på tradisjonell duoji på en ny måte. Foto: Outi Pieski

Sparebankstiftelsen DNB gir en million kroner til Norske Kunstforeninger for et stort formidlingsprosjekt om kunst og kultur fra Sápmi. – Gjennom denne betydelige støtten får vi muligheten til å løfte fram samisk kunst og kultur i et unikt formidlingsprosjekt som omfavner hele Sápmi, sier Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger.

Prosjektet skal i 2020 og 2021 formidle samisk kunst og historie til barn og voksne over hele landet gjennom utstillinger, forestillinger, foredrag og workshops. Det tyngste nedslagsfeltet vil være sør for de nordligste fylkene, hvor kunnskapen om Sápmi fortsatt er mangelfull. Prosjektet vil dermed bidra til å synliggjøre samisk historie og kulturarv.

– Vi er svært takknemlige for at Sparebankstiftelsen DNB gir oss en breddetildeling på hele en million kroner. Gjennom støtten får vi mulighet til å løfte fram samisk kunst og kultur i et unikt formidlingsprosjekt som omfavner hele Sápmi. Norske Kunstforeninger har over lengre tid ønsket å være med på å styrke kunstnere og kulturutøvere med samisk bakgrunn, og er glad for å kunne realisere prosjektet i samarbeid med Samisk Senter for Samtidskunst, sier Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger.

Humor som virkemiddel

Ti samtidskunstnere fra Sápmi er invitert til å ta del i utstillingen i et bredt spekter av uttrykk: fra maleri til videokunst, film og skulptur, talkshow, foredrag, joik og musikk. Utstillingen vil også akkompagneres med kunstnersamtaler, workshopper og en publikasjon.

Den store variasjonen i teknikkene vil kunne tilby mange ulike perspektiver fra Sápmi. Også ulike tilnærmingsmåter til den alvorstunge historien vil bli brukt. Blant annet humor.

I det satiriske talkshowet Skole-Petter Anna vil formidlerne benytte seg av det absurde og lattervekkende for å tilnærme seg de vanskelige temaene som fornorskning, samer utstilt på zoo, tilbakeføring av samiske levninger, kampen om areal, retten til vann og land for sjøsamer og reindriftssamer. Med humor vil barrierer til publikum brytes ned og gjennom deltakelse vil publikum enklere kunne tilnærme seg kunnskap.

Gjennom det satiriske talkshowet «Skole-Petter Anna» vil samenes alvorstunge historie formidles på en noe uvanlig måte. Her på Samisk Hus i Oslo. Foto: Gro Setereng

Bidrar til mangfold

Norske Kunstforeningers direktør Susanne Svenseid vektlegger prosjektets evne til å skape mangfold:

– Norske Kunstforeninger har som en landsdekkende organisasjon et ansvar for å ivareta mangfold og en forståelse innen kunst – og kulturuttrykk. Å vise kunstuttrykk med kunstnere som har en relasjon til Sápmi, er en naturlig del av vårt ansvar. Gjennom en slik deltakelse vil økt kunnskap og dermed innsikt i et for mange ukjent område som Sápmi bli styrket.

– Det er vi svært glad for å kunne bidra med, avslutter Susanne Svenseid.

I 2020 og 2021 vil prosjektet besøke ti kunstforeninger. I tillegg til formidling og workshop for barn og unge, inviteres kunstforeningenes publikum i alle aldre til deltakelse i programmet. Det hele åpner i Stjørdal Kunstforening i slutten av september 2020.

Skole-Petter Anna formidlet til barn i Kåfjord. Foto: Edel Olsen, Troms folkebibliotek