Styreleder Stein Helge Mandelid i Norske Kunstforeninger åpnet årsmøtet for en fullsatt sal på Thon Hotel Nordlys i Bodø 25. mai. 98 påmeldte deltagere, hvorav 43 delegater hadde tatt turen til Bodø.  

Trond Bogsnes ble valgt til ordstyrer og ledet årsmøtet gjennom sakslisten. Styret orienterte om årsberetning og årsregnskap som ble godkjent. Styret orienterte videre om budsjett og handlingsplan. Styrets forslag på økning av kontingent fra 2600 kroner til 2900 kroner på grunnkontingenten og en økning fra 21 til 22 kroner per medlem ble enstemmig vedtatt.
Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.
Siste sak på årsmøtet var valg av nytt styre og valgkomité.

Norske Kunstforeningers styre 2024-2025
Styreleder Stein Helge Mandelid var ikke på valg. Nestleder Kari Berge ble valgt inn for to nye år. Øyvind Kvarme hadde sittet perioden ut. Håkon Borgen, styreleder i Ørland/Bjugn Kunstforening, ble valgt inn som nytt styremedlem. Line Sanne og Åse Nilssen tok gjenvalg og ble valgt til en ny periode. Odd Vangen og Eva H. Sundsvold var ikke på valg i år.

Varamedlemmer
1. vara Solveig Benedikte Jansen og 2. vara Emma Gunnarson tok gjenvalg og ble valgt inn for et nytt år. Ola Mo ble valgt inn som ny 3. vara. Ola Moe er styreleder i Seljord Kunstforening.

Valgkomité
Styrets innstilling til valgkomite, Mona Elin Aarø, Hans Nordgård og nytt valgkomitémedlem Søgnhild Østvold Vikene ble enstemmig valgt.

Norske Kunstforeningers styre 2024-2025
Stein Helge Mandelid, styreleder
Kari Berge, nestleder
Håkon Borgen, styremedlem
Åse Nilssen, styremedlem
Line Sanne, styremedlem
Eva H. Sundsvold, styremedlem
Odd Vangen, styremedlem

Varamedlemmer
1. vara Solveig Benedikte Jansen
2. vara Emma Gunnarson
3. vara Ola Mo

Valgkomite
Mona Elin Aarø
Hans Nordgård
Søgnhild Østvold

Årsmøte ble hevet 10.16, etter at styreleder Stein Helge Mandelid takket av avgåtte medlemmer og valgkomité.