Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel / KUD

Tilskuddet til visuell kunst i Norsk Kulturfond må styrkes!

Før kunstnerne kan vise sine arbeider i museene og de større institusjonene, har de mulighet til å utvikle kunstnerskapene sine i en kunstforening. Kunstforeningene er derfor grunnmuren i det visuelle feltets økosystem. De støtter kunstnerne både faglig og økonomisk, og bidrar til å løfte kunstnerskap gjennom hele karrieren. Ved å styrke økonomien til de små og mellomstore visningsstedene over hele landet bidrar man til å gjøre det mer attraktivt for kunstnere og kulturarbeidere å bo og virke utenfor de største byene.

Tilskuddet til Norsk Kulturfond må økes betraktelig, slik at muligheten til å motta midler fra Kulturrådets ordninger for Prosjektstøtte og Arrangørstøtte for visuell kunst styrkes, da særlig for de mindre visningsstedene som pr. i dag ikke mottar varige driftsmidler fra staten. Disse institusjonene må gis muligheter til utvikling.

Norske Kunstforeninger har sendt eget innspill til Statsbudsjettet 2024 og fellesinnspill med Kunsthallene i Norge og Kunstsentrene i Norge.

Last ned og les innspillene nedenfor.