Ålesund Kunstforening/KHÅK Kunsthalls lokaler i Keiser Wilhelms gate.

Styret i Ålesund Kunstforening har ansatt Ida Haugland (31 år) fra Langevåg som ny gallerileder i Ålesund Kunstforening og KHÅK Kunsthall. Ålesund Kunstforening har gjennomgått en stor utvikling de siste 20 årene, og styret tror ansettelsen vil bidra ytterligere til å skape interesse for kunst hos nye generasjoner.

Ålesund Kunstforening ble grunnlagt i 1906, og er en av landets eldste kunstforeninger. De viser skiftende utstillinger med fokus på samtidskunst og har 8–10 utstillinger i året. Kunstforeningen har siden 1959 hatt sine lokaler i byparken. Høsten 2016 flyttet de til nye lokaler i Keiser Wilhelms gate 36, ved torget i Ålesund, i en samlokalisering med Stiftelsen Kjell Holms kunstsamling. Det er Ålesund Kunstforening som står for den daglige driften av kunsthallen.

Ida Haugland har en allsidig bakgrunn med lærerutdanning i bunn, videre en bachelor i kunst- og håndverk, og en master i estetiske fag. Hun arbeider nå som lektor/faglærer i blant annet Kunst og Håndverk og Design ved Majorstuen skole i Oslo og på Galleri D40 i Oslo. Ida Haugland er jevnlig leverandør av anmeldelser til Tidsskriftet Kunsthåndverk.

– Vi er svært glade for at vi har funnet en kompetent og allsidig utdannet gallerileder som vi ser fram til å presentere her i KHÅK, sier foreningens styreleder Håkon Raabe i en pressemelding.

Den nye gallerilederen vil være på plass i løpet av høsten.

Ida Haugland er ansatt som ny gallerileder i Ålesund Kunstforening og KHÅK Kunsthall.