No er post- og besøksadresse den same: Kongens gate 2.

Norske Kunstforeninger har fått ny postadresse. Endringa skuldast at Posten legg ned bedriftssenteret og postboksar i Oslo sentrum. Frå oktober er postadressa vår difor den same som besøksadressa.

 

Gjer vel og noter deg den nye postadressa:

Norske Kunstforeninger
Kongens gate 2
0153 Oslo