Seminar i Trondheim. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst.

I januar 2020 ble det invitert til seminarrekke om regionreform og utstillingsøkonomi i regi av Norske Billedkunstnere (NBK) i samarbeid med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge (KiN). Med bakgrunn i den planlagte regionreformen, er målet med seminaret å styrke lokal kunstnerpolitikk i de ulike regionene.

Som følge av COVID-19 ble seminarene i Stavanger og Bergen våren 2020 utsatt. Seminaret i Bergen ble gjennomført 8. september, men de planlagte seminarene i Stavanger 7. oktober og Lillehammer 19. oktober må dessverre avlyses grunnet en stadig mer usikker utvikling knyttet til smittespredning av Covid-19, samt busstreik i store deler av landet.

Det er nå knyttet usikkerhet til avviklingen av denne typen fysiske arrangementer, og reisingen på tvers av – og innad – i regionene til disse seminarene ville potensielt kunne ha ført til smittespredning.

Vårt ønske er at seminarrekken skal være en god opplevelse som kjennes trygt for alle involverte, og ut i fra nåværende status har de tre arrangørene kommet fram til en samlet vurdering om at dette ikke er forsvarlig. Arrangementene utsettes derfor fram i tid, slik at de kan bli avviklet på en måte hvor det kjennes trygt at både innleggsholdere og andre deltakere kan møtes på en god måte.

Program

Programmet behandler temaene regionreform og utstillingsøkonomi. Målet er at seminaret skal bli en møteplass for kompetanse- og erfaringsutveksling, slik at samarbeidet og forståelsen mellom de lokale aktørene i billedkunstfeltet rundt om i landet styrkes.

Programmet vil tilpasses den enkelte region og vil derfor variere noe, men felles for alle programmene er at de vil deles inn i to bolker, hvor del 1 er om regionreformen og del 2 om utstillingsøkonomi. Blant foredragsholderne finnes representanter fra NBK sentralt og NBKs distriktsorganisasjoner, Norske Kunstforeninger, KiN, samt billedkunstnere og politikere. Avslutningsvis vil det bli satt av tid til diskusjon.

Se oppdatert program på nettsidene til Norske Billedkunstnere ved å klikke her.

Seminaret: «Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer»

•• 8. september 2020 – Bergen Kunsthall, Bergen

•• AVLYST! – 7. oktober 2020 – Rogaland Kunstsenter, Stavanger (Informasjon om ny dato kommer senere)

•• AVLYST! – 19. oktober 2020 – Oppland Kunstsenter, Lillehammer (Informasjon om ny dato kommer senere)

•• Vår 2021 – Agder (Informasjon kommer)

•• Vår 2021 – Troms og Finnmark (Informasjon kommer)

•• Vår 2021 – Viken (Informasjon kommer)