Seminar i Trondheim. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst.

I januar 2020 ble det invitert til seminarrekke om regionreform og utstillingsøkonomi i regi av Norske Billedkunstnere (NBK) i samarbeid med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge (KiN). Som følge av COVID-19 ble seminarene i Stavanger og Bergen våren 2020 utsatt. Det inviteres nå på ny til seminarer i Stavanger og Bergen.

Med bakgrunn i den planlagte regionreformen, er målet med seminaret å styrke lokal kunstnerpolitikk i de ulike regionene.

Program

Programmet behandler temaene regionreform og utstillingsøkonomi. Målet er at seminaret skal bli en møteplass for kompetanse- og erfaringsutveksling, slik at samarbeidet og forståelsen mellom de lokale aktørene i billedkunstfeltet rundt om i landet styrkes.

Programmet vil tilpasses den enkelte region og vil derfor variere noe, men felles for alle programmene er at de vil deles inn i to bolker, hvor del 1 er om regionreformen og del 2 om utstillingsøkonomi. Blant foredragsholderne finnes representanter fra NBK sentralt og NBKs distriktsorganisasjoner, Norske Kunstforeninger, KiN, samt billedkunstnere og politikere. Avslutningsvis vil det bli satt av tid til diskusjon.

Se oppdatert program på nettsidene til Norske Billedkunstnere ved å klikke her.

Nye datoer

•• 8. september 2020 – Bergen Kunsthall, Bergen
Kl. 10:00–16:00 (Lunsj serveres ca kl. 12:30)

Påmelding skjer gjennom Norske Billedkunstneres kontaktskjema.
Med forbehold om ledige plasser. Alle påmeldte mottar bekreftelse pr epost.
Gratis deltakelse.

•• 7. oktober 2020 – Rogaland Kunstsenter, Stavanger
Kl. 10:00–16:00 (Lunsj serveres kl. 12:30)

Info kommer

•• 19. oktober 2020 – Lillehammer (Innlandet)
Info kommer

 

•• Vår 2021 – Agder (Informasjon kommer)

•• Vår 2021 – Troms og Finnmark (Informasjon kommer)

•• Vår 2021 – Viken (Informasjon kommer)